Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Totalt finns 3 700 anställda på Sobonas avtal för trafikpersonal, inklusive tjänstemän. Men de allra flesta tillhör Kommunals avtalsområde. En stor arbetsgivare är Göteborgs Spårvägar. Avtalet gäller från den 1 oktober 2023 till den 30 september 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Lönerna höjs med i genomsnitt 1 226 kronor från den 1 oktober 2023 och med i genomsnitt 1 029 kronor den 1 oktober 2024. För dem med individuell lön innebär det att lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är garanterad någon viss löneökning.  Lokalt kan man göra upp om andra lönemodeller, som till exempel lönetariffer som finns i bussbranschavtalet. Samtliga lägstalöner höjs med 1 350 kronor i år. Nästa år höjs lägstalönerna med ytterligare 3,3 procent.

Lägstalöner

  • Lägstalön för den som fyllt 18 år höjs i år till 22 152 kronor och nästa år med ytterligare 3,3 procent.
  • Lägstalön för den som har yrkesförberedan gymnasieutbildning höjs i år till 23 712 kronor och nästa år med ytterligare 3,3 procent.
  • Lägstalön för förare höjs till  26 012 kronor i år och och nästa år med ytterligare 3,3 procent.

Vad innehåller avtalet mer?

SVAR: Rörliga ersättningar och ob-tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 oktober 2023 och med 3,3 procent från den 1 oktober 2024. 

Bestämmelserna kring ledighet med lön vid enskilda angelägenheter har ändrats och nu gäller samma regler som för kommun- och regionanställda med skillnaden att ledighet vid eget bröllop och eget 50-årsfirande finns kvar i Sobonas avtal. Förändringen innebär bland annat att det inte längre står angivet ett maximalt antal dagar per år som ger ledighet.