Personalen är den viktigaste tillgången för att göra kollektivtrafiken mer trygg och välkomnande.

Bussförare, tunnelbaneförare, spårvagnsförare, spärrvakter och alla andra som jobbar i kollektivtrafiken måste ha bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Inte minst för att få fler att vilja jobba och stanna kvar i yrket. Dit når vi inte om vi fortsätter att upphandla trafiken.

Pauserna har tagits bort

Anställda vittnar om de katastrofala arbetsvillkoren i den upphandlade kollektivtrafiken. Bussförare på linje 4 i Stockholms lokaltrafik, SL berättade nyligen att man efter pandemin tagit bort reglertiderna vid ändhållplatser, den paus man har när bussföraren vänder bussen. 

Den lilla luft som tidigare fanns i schemat för att förarna skulle kunna röra på sig vid ändhållplatserna är i stort sett borta. Körtiderna är så tajta att det är svårt att hinna med tidtabellen eller gå på toaletten.

Samtidigt är bussföraryrket ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på att köra trafiksäkert.

Avtalen tecknas med de företag som lägger lägsta anbud. Det leder till att personalens arbetsvillkor försämras vid varje upphandling, eftersom det är där företagen kan jaga kronor och ören, spara tid och pengar.

På tisdagens trafiknämnd i Region Stockholm kommer Vänsterpartiet att lyfta frågan om bussförarnas alltmer ohållbara vardag. Politiken måste ta ett större ansvar för arbetsmiljön i kollektivtrafiken.

Att sitta på sidlinjen och skylla på trafikbolagen kommer endast att förvärra personalbristen, som redan är akut på många håll.

Drivs av vinstdrivande aktiebolag

Kollektivtrafiken i Region Stockholm har varit utlagd på entreprenad i mer än 20 år och drivs i dag helt och hållet av vinstdrivande aktiebolag. 

Trafiknämnden, som letts av Moderaterna de senaste 16 åren, har varit pådrivande för den beställare-utförare modell vi har i dag där SL inte har några egna anställda förare, utan bara anställda som arbetar med upphandlingar, juridik och trafikplanering. 

Avtalen tecknas med de företag som lägger lägsta anbud. Det leder till att personalens arbetsvillkor försämras vid varje upphandling, eftersom det är där företagen kan jaga kronor och ören, spara tid och pengar.

Dags att ställa skarpare krav

Vänsterpartiet har länge förespråkat ett återtagande av kollektivtrafiken i egen regi med egna anställda. Vi vill att det ska stå SL på personalens arbetskläder, inte Transdev, Nobina eller MTR. 

I väntan på det vill Vänsterpartiet se skarpare krav och uppföljningar i upphandlingarna när det gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vi kan inte fortsätta sätta trafikbolagens vinster och intressen framför personalens välbefinnande om vi ska få en trygg och pålitlig kollektivtrafik i Stockholm.