Förhandlingarna med arbetsgivarna i Sveriges Bussföretag har pågått i veckor och det tidigare avtalet löpte ut den 30 september.

Men nu är alltså ett nytt kollektivavtal klart. Avtalet är tvåårigt och sträcker sig från 1 oktober 2023 till och med 30 september 2025. Räknat över hela avtalsperioden är löneökningarna 7,4 procent.

Avtalet berör, förutom bussförare, även mekaniker, tvättpersonal, trafikvärdar och serviceanställda. Cirka 24 000 personer går på avtalet.

Så ser löneökingarna ut

Bussförare går på så kallade tarifflöner och där ser ökningarna ut så här:

Från 1 oktober 2023:

• Lönegrupp 1 höjs med 1 220 kronor.

• Lönegrupp 2 höjs med 1 101 kronor.

• Lönegrupp 3 höjs med 1 215 kronor.

• Lönegrupp 4 höjs med 1 010 kronor.

• Lönegrupp 5 höjs med 1 256 kronor.

Från 1 oktober 2024:

• Lönegrupp 1 höjs med 1 013 kronor.

• Lönegrupp 2 höjs med 1 013 kronor.

• Lönegrupp 3 höjs med 1 013 kronor.

• Lönegrupp 4 höjs med 1 013 kronor.

• Lönegrupp 5 höjs med 1 013 kronor.

Arbetstider ska analyseras

Lägstalönerna höjs med 1 350 kronor från och med 1 oktober 2023 och 3,3 procent från och med 1 oktober 2024. Ob-ersättningar och alla övriga tillägg höjs med 4,1 procent från och med 1 oktober 2023 och 3,3 procent från och med 1 oktober 2024.

I överenskommelsen med Sveriges Bussföretag finns också en skrivning om att parterna ska analysera arbetstidsregleringar för att öka attraktiviteten inom branschen.

”Man blir besviken”

Mattias Håkansson är mekaniker och bussförare och var med och startade Facebookgruppen ”Bussförarutropet”. Han är mycket kritisk mot dagens avtal:

– Min reaktion är samma som alla andras. Man blir besviken. Eftersom det är tredje eller fjärde avtalsrörelsen i dag där ingenting händer, förutom märket och någon meningslös arbetsgrupp, kan man ifrågasätta varför man ens har hela det här interna arbetet med förslag, motioner, sållanden, prioriteringar och avtalsdelegationer. Varför slösa folks energi när det ändå bara är märket som gäller? Och varför hoppas på att folk ska aktivera sig eller ens bli medlemmar i Kommunal när det här är det ständiga resultatet?

Bild på Mattias Håkansson, bussförare och mekaniker.

Varför slösa folks energi när det ändå bara är märket som gäller?

Mattias Håkansson

Många på sociala medier är kritiska mot Kommunal, men få vänder sig mot arbetsgivarna. Vad säger du om det?

– Självklart ligger grundfelet alltid i att arbetsgivarna inte vill betala. När det gäller kollektivtrafiken ligger det andra grundfelet i att arbetsgivarna är under press från upphandlarna. Det tror jag inte att någon är omedveten om. Men Kommunal ska ju vara de som bryter den logiken, och har ett eget handlingsutrymme. Det kan man inte skylla ifrån sig.

”Behöver de ha en avtalsrörelse?”

Petri Myllykoski, bussförare och Kommunals huvudskyddsombud på Nobina i Tyresö, kommenterar avtalet så här: 

– Vad ska man säga? Det var väl kanske inte så oväntat. Svensk avtalsrörelse är ju så i dag att industrin sätter märket och andra följer efter. Ibland känns det som att, är det någon idé? Behöver de ha en avtalsörelse? 

Bild på Petri Myllykoski, bussförare.
Petri Myllykoski, bussförare.

Han menar att det medlemmarna framför allt har velat ha den här gången är mer betalt, snarare än arbetstidsförbättringar.

– Det som har efterlysts är mer lön med tanke på inflationen. Det här är de facto en lönesänkning. Jag har sagt till alla att vi kommer att få märket som alla andra. Ska vi inte få märket måste vi riva upp himmel och jord och ta en strid och strejka och det kommer inte Kommunal att vara beredda att göra. Så jag har sagt till allihopa att vi kommer att få en dryg tusenlapp. Och det är så klart välkommet, speciellt som vårt avtal är ganska sent. De flesta har redan fått sin löneökning.

Lyckats stoppa försämringar

Kommunals förbundsombudsman Marie-Louise Eng, som har suttit med i förhandlingarna, lyfter fram att man lyckats få till en arbetsgrupp som ska komma med konkreta förslag om arbetstiderna och att de som jobbat längst får högst kronpåslag.

”Vi är nöjda med resultatet. Det har varit tuffa men konstruktiva förhandlingar”, skriver hon i ett mejl.

Marie-Louise Eng, förbundsombudsman.
Marie-Louise Eng, förbundsombudsman.

Hon nämner en lång lista på försämringar som arbetsgivaren försökt driva igenom, däribland förändrad övertidsreglering och försämringar kring företrädesrätten.

”Stärker konkurrenskraften”

Många bussförare har menat att nu är tillfället att göra något åt att så få söker sig till yrket. Lyckas det här avtalet lösa det problemet?  

”De satsningar på lön och att vi har kommit så pass långt att vi ska utreda regleringarna kring arbetstider ser vi som positivt. Men främst skulle jag säga att det handlar om att göra branschen attraktiv att söka sig till. Där har arbetsgivarna ett stort ansvar”, skriver Marie-Louise Eng. 

Linn Sidén, förhandlingschef på Sveriges Bussföretag säger i ett pressmeddelande:

– Avtalet ger stabila förutsättningar och stärker konkurrenskraften för våra företag i en tid med ekonomisk osäkerhet.