Vi pratar med en ambulanssjukvårdare i Region Norrbotten som pendlar 10 mil tur och retur till sin arbetsplats. Sedan dygnspassen försvann och ersattes med halvdygnspass har antalet skift för honom ökat från 8-9 i månaden till 18-19 stycken.

– Det är hemskt för oss som sitter och pendlar. Det är det värsta. Det går att söka dispens, men regionen gör inte det. De lyssnar inte alls på personalen. Alla kollegor tycker att det är fruktansvärt.

Det har fram till fredagen den 29 september, två dagar innan reglerna träder i kraft, inte gått att söka dispens.

Funderar på att sluta

Flera ambulanssjuksköterskor i Region Norrbotten har sagt upp sig. Ambulanssjukvårdaren vi talar med vill vara anonym men berättar att även han nu funderar på att sluta i ambulansen.

– Man har mycket funderingar på om man ska byta jobb. Det är bättre att jobba på en avdelning och jobba bara åtta timmar i stället för att jobba tolv timmar i ambulansen.

Men är det inte rimligt att ni inte ska jobba dygnspass med tanke på er arbetsmiljö och patientsäkerheten?

– Jag vet inte vad jag ska säga. De pratar om återhämtning, men återhämtningen blir inte densamma med halvdygnen. Vi hade mer sammanhängande ledigt med dygnspassen, nu får vi jobba mycket, mycket mer.

Victoria Gustafsson, ambulanssjukvårdare.
Victoria Gustafsson, ambulanssjukvårdare.

I region Västerbotten är det framför allt i inlandet det blir stora förändringar. Ambulanssjukvårdaren Victoria Gustafsson, Kommunals arbetsplats- och skyddsombud vid ambulansstationen i Lycksele, berättar om det nya schemat som började gälla den 25 september.

– Vi har tidigare jobbat var sjunde helg, nu blir det var tredje. Det blir tätare med helgpass så man får inte ha familj om man ska jobba här. Det är ett stort missnöje inom arbetsgruppen. Men det går ju inte att göra något åt, säger hon.

Svårare om man inte bor på orten

I det gamla schemat jobbade ambulanspersonalen från kvart i fem på fredagseftermiddagen fram till söndag kväll klockan 21.00. På nätterna hade de då beredskapstid. Med det nya schemat blir det i stället antingen 07.00-18.00 eller 18.00-07.00, inklusive några timmars jour på natten.

– Vi är många som jobbar här som inte bor på orten. Det blir svårare för dem när de måste vara oftare på jobbet. Men uppsägningar har inte diskuterats här, säger Victoria Gustafsson.

I Umeå blir inte förändringen jättestor men dagpassen blir längre när nattpassen måste kortas ner för att klara dygnsvilan, säger huvudskyddsombudet Kristian Ådén. I stället för 14 timmars nattpass och 10 timmars nattpass blir de längsta passen nu 12 timmar natt och 12 timmar dag.

– Känslan är att det blir väldigt långa dagar om man jobbar ett sådant pass. Det upplevs lättare att ha en lite längre natt, larmsfrekvensen är högre under dagtid ändå, säger Kristian Ådén.

Vissa vill ha bort dygnen

Det har rapporterats om uppsägningar eller hot om uppsägningar från ambulansen i flera andra regioner. Det gäller till exempel Jämtland Härjedalen, Kalmar län, Skåne, Gävleborg, Västernorrland och Sörmland. I de flesta fall handlar det då om ambulanssjuksköterskor som söker sig bort på grund av reglerna om dygnsvila.

Camilla Sorbey, ambulanssjukvårdare.
Camilla Sorbey, ambulanssjukvårdare.

Men det finns också andra röster. Camilla Sorbey, ambulanssjukvårdare i Ystad, säger:

– Jag kan se något bra i att dygnen försvinner, då vår arbetsbelastning har ökat. Vi ska hålla ihop till patienterna och orka jobba också. Vi som har dygn blir i dag dragna in till städerna där dygn inte finns. Vi får fler uppdrag i andra distrikt under dygnet, vilket blir mindre vila. Men dygnstjänstgöring kan passa bra för somliga, småbarnsföräldrar till exempel.