På ambulansstationerna runt om i landet jobbas det febrilt med scheman för att hinna anpassa arbetstiderna till den 1 oktober.

Det är då överenskommelsen mellan Kommunal och SKR vad gäller dygnsvilan träder i kraft, utom när det gäller räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS-verksamhet. Där är det den 1 februari 2024 som gäller.

KA har ringt runt till fack och/eller arbetsgivare i sju av landets 21 regioner.

I region Uppsala finns ett färdigt förslag för ambulanssjukvården, som ska förhandlas med de fackliga organisationerna efter sommaren.

– Det känns inte så där superbra precis. De nya reglerna passar väldigt illa när man jobbar delat dygn som vi gör, säger Joakim Pettersson, ambulanssjukvårdare i Enköping, i region Uppsala.

Längre dagpass

I Region Uppsala fick de anställda på ambulansstationerna rösta om schemaförslagen.

Och det förslag som fått flest röster och ska förhandlas i augusti innebär att de långa nattpassen på 14,5 timme försvinner och ersätts av 13-timmarspass.

Dagtid blir det, om förslaget går igenom, i stället längre pass från tidigare 9,5 timme till 11 timmar.

Niklas Rosengren, avdelningschef vid ambulanssjukvården i Enköping, bekräftar att de anställda är missnöjda med förslaget.

– De anställda var väldigt nöjda med det vi hade tidigare. Det här är svårt att se som en förbättring. Det är väldigt påtvingat, säger Niklas Rosengren.

Skärpta regler för dygnsvila

  • EU:s arbetstidsdirektiv säger att man måste ha elva timmars vila per dygn, mellan arbetspassen. I Sverige har det funnits undantag inskrivna i flera kollektivavtal och i praktiken har ”undantag” varit vanliga inom exempelvis vård och omsorg.
  • EU har krävt att Sverige börjar följa reglerna om elva timmars dygnsvila. Från den 1 oktober blir det mycket svårare att göra undantag.
  • Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har därför förhandlat om kollektivavtalet för att nå upp till kravet från EU.
  • Efter stora protester från främst brandmän och personliga assistenter kom fack och arbetsgivare sedan överens om ett särskilt förfarande för de grupperna samt för LSS-personal i övrigt. Inom räddningstjänst och LSS ska det bli möjligt att söka dispens hos en central arbetstidsnämnd för att få ha längre pass än 20 timmar, inom personlig assistans krävs en särskild MBL-förhandling lokalt för längre pass. I båda fallen gäller att undatag kan göras ett år i taget. 
  • Regelverket för dessa grupper träder i kraft den 1 februari 2024.

Svårt med övertiden

För småbarnsföräldrar ställer de längre dagpassen till familjelivet. 

– Jag har inte småbarn själv, men att vara hemma till åtta på kvällen när man har småbarn kan inte vara så roligt, säger Joakim Pettersson.

Tanken är att det nya schemat, om allt går igenom, ska utvärderas efter två månader.

Störst problem kan det bli i regioner som Norrbotten och Västerbotten med stora avstånd och där det i dag förekommer dygnspass, något som de nya reglerna inte tillåter.

Inom ambulanssjukvården är det mycket oförutsedd övertid och det är det största bekymret säger man i flera av regionerna. Även om det finns 11 timmars dygnsvila på papperet är det inte säkert den kan efterlevas om det plötsligt blir övertid på ett 13-timmarspass.

– Slutar du 19.30 kanske du inte är klar förrän 21.00 i alla fall, säger Tomas Buxbaum, Kommunals huvudskyddsombud inom Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Aisab.

Detta medför bland annat att det blir svårt att lägga flera längre nattpass efter varandra då risken finns att inte dygnsvilan efterlevs.

Treskift i Halland

I Region Halland kommer treskift att införas i Falkenberg på en av bilarna på vardagar, alltså tre åttatimmarspass på ett dygn i stället för tvåskift som de flesta har i dag.

Även i Varberg och Kungsbacka kan det bli så men där är det inte underskrivet och klart ännu, säger Kommunals huvudskyddsombud inom ambulans i Halland, Anders Ivarsson.

Detta fanns uppe till omröstning även i Region Uppsala, men det skulle kräva mycket mer personal, säger avdelningschefen Niklas Rosengren.

– Det är inte görbart för regionen, då krävs minst 15 huvuden till, säger han.

Det var heller inget som de anställda var intresserade av, säger ambulanssjukvårdaren Joakim Pettersson.

– Då skulle man jobba nästan jämnt. Det skulle bli väldigt många pass extra. Så det här var det bästa vi kunde få till.