UPPDATERING: Kring lunchtid på fredagen meddelade Kommunal att det nu är möjligt att söka dispens. De verksamheter som får förändrade regler från 1 oktober kommer prioriteras. Läs mer hos Kommunal

Ambulanspersonal vill liksom brandmän och personliga assistenter ha möjlighet till undantag som gör att de kan fortsätta arbeta dygnspass. Den senaste tiden har det kommit rapporter från flera håll om ambulanspersonal som säger upp sig på grund av nya scheman utan dygnspass och svårigheter att bemanna ambulanser i glesbygd.

För räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS-verksamhet börjar de nya reglerna gälla först nästa år och det kommer då finnas möjlighet till undantag. Räddningstjänst och övrig LSS-verksamhet kommer kunna söka dispens.

Hoppas dispens snart kan sökas

Men det finns också en överenskommelse om dispens för dygnspass även för ambulansverksamhet, och andra verksamheter, som går på de allmänna bestämmelserna i kollektivavtalet. Det gäller verksamheter som ansvarar för liv, hälsa och säkerhet och där arbete och jour kombineras.

Den överenskommelsen kom flera månader efter den första överenskommelsen om skärpta regler för dygnsvila. Problemet är att trots att reglerna för dem börjar gälla på söndag, så går det inte att söka dispens ännu.

– Det riskerar att sätta verksamheter i behov av dispens i ett besvärligt läge. Vi arbetar med att inrätta det kansli och den arbetstidsnämnd som ska hantera dispensärenden. Vi arbetar i ett högt tempo och har förhoppningar om att öppna upp dispensfönstret så snart som möjligt, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Jeanette Hedberg, SKR.
Jeanette Hedberg, SKR.

Hon konstaterar att det verkar råda en del förvirring kring de olika förfaranden som finns för undantag och dispens från dygnsviloreglerna. I själva överenskommelsen i kollektivavtalets allmänna bestämmelser finns en möjlighet att korta dygnsvilan från elva till nio timmar för verksamheter som ansvarar för liv, hälsa och säkerhet. Det är också möjligt att göra undantag vid oförutsedda händelser.  

Beviljas endast i undantagsfall

För arbetspass där jour och arbete kombineras finns också möjlighet att efter MBL-förhandling ha arbetspass på upp till 20 timmar.

Men utöver det finns det alltså en överenskommelse om att dessa verksamheter kan söka dispens för pass på 24 timmar.

– Vi gör allt vi kan för att informera om vad som gäller, det är något som både vi och facken lägger mycket tid på. Sen kommer ju dispens endast beviljas när det är nödvändigt för att kunna upprätthålla verksamheten. Det kan till exempel handla om enstaka verksamheter i glesbygd eller när tillgången på viss specifik kompetens är begränsad, säger Jeanette Hedberg.

Dispens – det här gäller

Räddningstjänst
Finns reglerat i en bilaga till kollektivavtalet, bilaga R. Från den 1 februari gäller skärpta regler för dygnsvila. För att få jobba dygnspass måste arbetsgivaren ansöka om dispens hos en arbetstidsnämnd, som består av representanter från Kommunal och SKR, samt en oberoende person. Beslut om dispens kan tas för högst ett år i taget.

Personlig assistans
Finns reglerat i en bilaga till kollektivavtalet, bilaga J. Från den 1 februari gäller skärpta regler för dygnsvila. Går inte att söka dispens, men går att fatta beslut om undantag lokalt som möjliggör pass på 24 timmar om arbete och jour kombineras. Då ska det först MBL-förhandlas, därefter ska kommunfullmäktige fatta beslut, för högst ett år i taget. Efter det ska beslutet skickas in till de centrala parterna Kommunal och SKR. Arbetstidsnämnden kan överpröva beslutet men arbetsgivaren behöver inte vänta på något godkännande.

Övrig LSS
Finns reglerat i en bilaga till kollektivavtalet, bilaga J. Från den 1 februari gäller skärpta regler för dygnsvila. För att få jobba dygnspass måste arbetsgivaren ansöka om dispens hos en arbetstidsnämnd, som består av representanter från Kommunal och SKR, samt en oberoende person. Beslut om dispens kan tas för högst ett år i taget.

Övriga verksamheter
Finns reglerat i en tilläggsöverenskommelse till HÖK-AB, alltså de allmänna bestämmelserna i kollektivavtalet. Från den 1 oktober gäller skärpta regler för dygnsvila. Men för verksamheter som ansvarar för liv, hälsa och säkerhet och där arbete och jour kombineras finns möjlighet att söka dispens för att ha pass på 24 timmar. Arbetsgivaren ansöker om dispens hos en arbetstidsnämnd, som består av representanter från Kommunal och SKR, samt en oberoende person. Beslut om dispens kan tas för högst ett år i taget. Gäller exempelvis ambulansverksamhet, vattenförsörjning och undersköterskor på sjukhus som jobbar jour.