Bingolottos programledare Rickard Olsson kan andas ut –de nya reglerna om dygnsvila hotar sannolikt inte kryssningar för brukare inom LSS.
Bingolottos programledare Rickard Olsson kan andas ut –de nya reglerna om dygnsvila hotar sannolikt inte kryssningar för brukare inom LSS. (Bilden är ett montage.)

Bingolottos programledare Rickard Olsson rasar i Aftonbladet. Anledningen är att den kryssning för brukare inom LSS som han är konferencier för hotas på grund av de nya reglerna om dygnsvila. Kommunal får sig en rejäl känga för att ha gått med på ett avtal som innebär att de i behov av LSS-insatser inte längre kommer kunna åka på semester eller weekendresor. Men stämmer det verkligen? Det finns anledning att ta ett djupt andetag och besinna sig lite.

Den 1 februari 2024 träder de skärpta reglerna om dygnsvila i kraft för personlig assistans, övrig LSS-verksamhet och räddningstjänst. Det som då händer är att det blir svårare att arbeta dygnspass. Men det går. Inom personlig assistans, ledsagarservice och avlösarservice kan arbetsgivaren fatta beslut om undantag om det krävs utifrån brukarens behov, det ska då MBL-förhandlas med facket. Inom övrig LSS-verksamhet, till exempel gruppboenden, måste arbetsgivaren skicka in en ansökan om dispens till en central arbetstidsnämnd. Just resor och andra aktiviteter har lyfts fram som exempel på när det kan vara motiverat med dygnspass.

Personliga assistenter och brandmän påverkas.

Skärpta viloregler

Dygnspass kan bli kvar – så ska de fungera

KA reder ut

Undantag möjliga för resor

Men hur ska man tänka kring en resa på flera dagar? En sådan pågår ju i mer än 24 timmar – och arbetspass längre än så kommer inte vara tillåtet. Då behöver man ha med sig fler än en assistent, så att de kan byta av varandra. Så är det självklart redan i dag vid längre resor. De nya reglerna kan dock medföra att det behöver följa med något fler än förut.

Jeanette Hedberg, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är tydlig med att de nya reglerna inte innebär något förbud mot att åka på resor. Inför en sådan resa behöver arbetsgivaren undersöka om det går att organisera bemanningen så att personalen får sin dygnsvila. Men om det inte går finns möjligheten till undantag.

Svårt att veta hur det blir

Det här betyder inte att det tvärsäkert går att slå fast att alla kommer kunna åka på resor precis som förut. Det kommer göras bedömningar för varje enskild brukare om det finns behov av dygnspass. I den här frågan är det helt enkelt svårt att säga något generellt alls. Det är förståeligt att det leder till stor oro – både brukare och personal vill ha klara besked om hur deras framtid ska bli. Men det vore väldigt förvånande om kommunerna plötsligt menade att personer som har insatser enligt LSS aldrig ska få göra resor och aktiviteter.

För de flesta är nog ändå vardagen viktigare än resor och tillfälliga aktiviteter. Även då är det möjligt att göra undantag och ha dygnspass – men inställningen hos kommunerna verkar vara att de kommer vara restriktiva och försöka lösa det på annat sätt. Att det blir förändringar för många brukare och personal inom LSS efter 1 februari kan man därför vara säker på, men exakt hur stora de blir återstår att se.