Även Danmark har problem med att rekrytera tillräckligt med anställda till äldreomsorgen. Att kunna behålla de äldre och erfarna medarbetarna har därför pekats ut som avgörande.

Därför har arbetsgivarorganisationen Kommunernes Landsforening i överenskommelse med FOA, som är Danmarks motsvarighet till Kommunal, startat en rad olika projekt som ska inspirera till lösningar.

Ett av dem är arbetstidsförkortning för äldre.

Vill ha kvar äldre

43 kommuner deltar i försöket som innebär att anställda över 55 år kan erbjudas att gå ner till 80 procent, men får behålla 90 procents lön och full pension.

Syftet är att få fler äldre att stanna kvar längre i yrket. 

Undersköterskorna Anna Johansson och Eva Strand jobbar i hemtjänsten i Kalix kommun där personalbristen är så akut att arbetsgivaren hotas av böter.

Personalkrisen

Så akut är personal­krisen i äldre­omsorgen

Nyheter

62-åriga undersköterskan Pia Kamp Rørbæk som jobbar på ett äldreboende, är en av de anställda som nu fått kortad arbetstid.

I danska fackförbundstidningen Fagbladet berättar hon att en bindvävssjukdom gör att hon har svårt att fortsätta arbeta heltid. 

– Om jag skulle behöva arbeta heltid skulle jag inte klara att jobba ett år till, säger hon till tidningen. 

Prövas individuellt

Att få behålla sin pension är också något som många anställda tycker är viktigt. 

– Som undersköterska är jag en del av en yrkesgrupp som har låg pension, då vi är lågavlönade. Ekonomin i avtalet är viktig för mig, säger Pia Kamp Rørbæk. 

Hjälp, jag orkar inte jobba till pensionen!

Höjd pensionsålder

Det kan du göra om du inte orkar

KA reder ut

Alla anställda över 55 år erbjuds inte kortad arbetstid. Det görs en individuell prövning av vilka insatser som behövs för att personen ska orka jobba kvar längre.

Det kan också handla om förändrade arbetsuppgifter eller mindre skiftarbete.

Svenska Kommunal har ett kongressbeslut på att arbeta för 30-timmars arbetsvecka för alla, med bibehållen lön. Därför är det också främst det som förbundet kommer att jobba för, säger Ludvig Lundstedt, utredare på Kommunal.

– Vi är inte negativa till att arbetsgivare erbjuder äldre att jobba 80 procent och få betalt för 90. Men vi får välja lite i vad vi ska driva och då har kongressen landat i att driva en generell arbetstidsförkortning.

Kommunal håller just nu på att ta fram en strategi för hur arbetstidsförkortningen ska förverkligas.