Vad är trygghetspension?

SVAR: Det är sjukersättning för de som fyllt 61 år och är för sjuka för att jobba kvar fram till pensionsåldern.

Vad är skillnaden mot vanlig sjukersättning?

SVAR: Prövningen av din arbetsförmåga är inte lika hård. Arbetsförmågan prövas inte mot alla arbeten, utan mot de arbeten du haft de senaste 15 åren. Har du jobbat på ett äldreboende under den tiden så är det jobbet där som Försäkringskassan ska pröva om du klarar av. 

De ska också pröva om du kan ta ”andra lämpliga arbeten som är tillgängliga”. Men det är om det finns ett konkret erbjudande om annat lämpligt arbete hos din arbetsgivare eller andra arbetsgivare. I första hand prövas arbetsförmågan mot din gamla tjänst.

Oväntat få utslitna 60-plussare har sökt trygghetspension, enligt Försäkringskassan.

Få söker trygghets­pension

Nyheter

Hur mycket pengar får man?

SVAR: Ersättningen är densamma som för vanlig sjukersättning, det vill säga 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån den lön du har haft. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du också få extra ersättning från avtalsförsäkringen via Afa Försäkring.

Den som har sjukersättning kan ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Måste jag vara sjukskriven för att kunna söka?

SVAR: Ja, i princip. Om du är utsliten men ändå hankar dig fram på ditt jobb är det svårt att visa att din arbetsförmåga försvinner från en dag till en annan. Det kostar inget att försöka få ett läkarutlåtande, men om du fortfarande jobbar är det svårt. 

Men om jag gått ner i tid för att jag är för utsliten för att orka?

SVAR: Du kan ansöka om sjukersättning på den tid du inte orkar jobba. Till skillnad mot sjukpenning så prövas sjukersättning alltid mot 100 procents arbetsförmåga, oavsett om du jobbar till exempel 75 procent. Däremot beräknas ersättningen på den deltidsinkomst du haft. 

Få jobbar kvar efter 64, visar KA:s granskning.

Höjd pensionsålder

Få i äldre­omsorgen jobbar efter 64

Nyheter

Hur sjuk måste man vara för att få ersättning?

SVAR: Din arbetsförmåga ska i princip vara nedsatt för all framtid, på hel eller deltid. Du kan ansöka om sjukersättning på 100, 75, 50 och 25 procent. 

Av de som hittills fått ersättning är det många som haft tunga jobb och har sjukdomar i nervsystemet eller i rörelseorganen som exempelvis artros. Även personer med psykiska diagnoser, som utmattningsdepression har beviljats ersättning. Det visar data från Försäkringskassan.

Hur gör jag för att visa att min arbetsförmåga är nedsatt?

SVAR: Boka en tid hos läkaren på vårdcentralen och be om ett läkarutlåtande. Det är inte samma sak som ett läkarintyg. I utlåtandet ska läkaren beskriva hur din arbetsförmåga är nedsatt på ett sätt som gör att du inte kan jobba med ditt vanliga arbete. Det ska tydligt framgå vilka hinder du har för att kunna jobba. 

Pensionär (gerebild).

Så kan utslitna få gå i pension

KA reder ut

Kan jag söka igen om jag redan fått avslag på sjukersättning?

SVAR: Ja, trygghetspensionen är en andra chans för dig som fått avslag. Du kan lämna in en ny ansökan, men det är enbart för tiden från den 1 september 2022 som arbetsförmågan bedöms enligt reglerna för trygghetspension. Fram till dess prövas din rätt till ersättning mot de vanliga strängare reglerna för sjukersättning.  

Vilka har egentligen störst chans att få trygghetspension?

SVAR: Det är de som har en tydlig nedsättning av arbetsförmågan samt att möjligheterna till rehabilitering är uttömda. Och som redan sökt och fått avslag på sjukersättning för att Försäkringskassan hävdat att de kan ta ett arbete som skulle kunna finnas i teorin.

Tidigare har Försäkringskassan kunnat säga att en person som inte klarar sitt gamla jobb skulle kunna klara ett lättare, stillasittande och mindre krävande arbete. Nu ska det handla om att klara av det jobb man har haft. 

De som har sjukpenning då?

SVAR: Om det bedöms att du inte kan återgå till ditt arbete så kan du be Försäkringskassan pröva möjligheten att byta ut sjukpenning mot sjukersättning.

Det har också blivit lättare att få fortsatt sjukpenning för äldre. Den som fyllt 63 år och har haft sjukpenning i 180 dagar får sin arbetsförmåga prövad mot sitt tidigare jobb.

Hjälp, jag orkar inte jobba till pensionen!

Höjd pensionsålder

Det kan du göra om du inte orkar

KA reder ut

Vilken hjälp kan jag få från Kommunal?

SVAR: Ta kontakt med din sektion och be att få prata med den som är försäkringsansvarig där. Avdelningen har också försäkringsrådgivare som kan hjälpa sektionen med medlemmars sjukförsäkringsfrågor. 

2023 höjdes pensionsåldern till 66. Hur påverkar det trygghetspensionen?

SVAR: Det innebär att du nu kan ansöka om trygghetspension först när du fyllt 61 år (tidigare var det 60 år).

För att få trygghetspension ska man ha max fem år kvar till den ålder att man inte längre kan få sjukersättning. Det brukar vara det år man kan ta ut full pension, just nu är den 66 år. Det innebär att du kan ansöka om trygghetspension från 61.

2026 höjs pensionsåldern till 67 så då kan du söka trygghetspension från att du fyllt 62 år. 

Det här innebär också att åldersgränsen har höjts för hur länge du kan få sjukersättning. Nu betalas den ut till 66 och när pensionsåldern höjs till 67 följer sjukersättningen med.

Är det för sent att söka sjukersättning om jag redan börjat ta ut pension?

SVAR: Nej du kan söka sjukersättning fram till pensionsåldern, som nu är 66 år. Du kan stoppa ditt uttag av allmän pension om du får beviljat sjukersättning. På så sätt kommer du fortsätta spara in pengar till din pension, då sjukersättning är pensionsgrundande.

Tjänstepensionen går däremot inte att stoppa när du väl börjat ta ut den.

Det går även att fortsätta ta ut pension samtidigt som du har sjukersättning. Det som kan vara negativt med att ta ut pension samtidigt som du får sjukersättning är att din sammanlagda inkomst blir högre och det kan göra att du inte har rätt till bostadstillägg, eller får en mindre del bostadstillägg.

Om jag får sjukersättning, leder det till att jag får sämre pension?

SVAR: Nej, för de allra flesta kommunalare leder några år med sjukersättning inte till någon försämring av pensionen.

Sjukersättning är pensionsgrundande, vilket betyder att du får fortsatt inbetalning till pensionen. Även om sjukersättningen är lägre än den lön du haft, så får du ungefär samma inbetalning till pensionen så länge du haft en månadslön under 33 000 kronor.

När det gäller tjänstepensionen har den ofta ett skydd som gör att den fortsätter att betalas in vid sjukdom.Källor: Lena Törnros, förbundsjurist på fackens juristbyrå LO-TCO Rättsskydd, Kommunals ombudsman Anne-Maria Carlsgård, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.