I Sverige pågår just nu en intensiv kamp bland brandmän och flera yrkesgrupper, som till exempel personliga assistenter, om att få behålla dygnspassen efter det att Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gjort upp om nya regler i kollektivavtalet, som eventuellt kan sätta stopp för de långa arbetspassen. Bakgrunden är kritik från EU-kommissionen mot Sverige och de kollektivavtal som hittills medgett undantag från reglerna om dygnsvila och hur det kompenseras.

I Finland har brandmän i 18 av 21 välfärdsområden (motsvarande regioner) 24-timmarspass, säger Håkan Ekström, branschchef vid det finländska fackförbundet JHL som organiserar ungefär en femtedel av de cirka 5 000 brandmännen i Finland.

– De flesta har ett arbetstidsschema som innebär att de kan jobba 24 timmar och efter det förutsätts det att man får 72 timmars enhetlig ledig tid, säger han.

Han säger också att om Finland skulle råka ut för samma diskussion som Sverige skulle brandmännen även där bli väldigt upprörda.

EU-kritiken kan påverka Finland

– Våra medlemmar uppskattar att arbetspassen är enhetliga och att de bidrar till att man får så långa ledigheter som möjligt. 

Just nu finns ingen diskussion om att ändra regelverket i Finland, säger Håkan Ekström, men det finns en medvetenhet om att EU-kritiken mot Sverige kan få betydelse även i Finland.

– Det EU prickar Sverige för kan sätta press på att arbetspassen borde vara kortare även här, säger Håkan Ekström.

Det vi vill visa är att det inte finns något i EU-direktivet som säger att vi inte får jobba 24-timmarspass så länge vi kompenseras med vila.

Marcus Aronsson, brandman

I Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund har två brandmän begärt ut avtal och regelverk från nio andra EU-länder.  De konstaterar att åtminstone sju av dessa länder på ett eller annat sätt tillåter dygnspass.

– Det vi vill visa är att det inte finns något i EU-direktivet som säger att vi inte får jobba 24-timmarspass så länge vi kompenseras med vila, säger brandmannen Marcus Aronsson.

Flera länder har dygnspass

Förutom Finland är Danmark, Nederländerna och Polen exempel på länder som har dygnspass.

I slutändan spelar det nu inte så stor roll hur det ser ut i andra länder eftersom det är Sverige EU-kommissionen slagit ner på och det är Sverige som måste anpassa sina kollektivavtal.

– EU kan ju välja att granska ett land och dra slutsatser som sedan överförs till resonemang om andra EU-länder, säger arbetsrättsexperten Tommy Iseskog som menar att även Finland och Danmark så småningom kan tvingas till förändringar av sina regelverk.

Han får medhåll av juristen och EU-experten Kerstin Ahlberg.

– Det finns ingen garanti för att de gör rätt i de andra länderna. Kommissionen har ingen möjlighet att ständigt ha koll på hur det fungerar i alla länder. Men om uppmärksamheten kring det här sprider sig kan det uppstå klagomål i andra länder också säger hon.

Dyrt om Sverige inte lyssnar

En anpassning Kommunal och SKR har gjort är att man skrivit in i avtalet att ett arbetspass som längst får vara 20 timmar men det handlar egentligen inte så mycket om brandmännen, utan det är när arbete och jour läggs växelvis bredvid varandra som i mycket av LSS-verksamheten, men här är man inte helt säkra på att EU-kommissionen kommer godkänna det heller.

I förlängningen finns ett hot om att Sverige kan dras inför EU-domstolen. En utveckling Kommunal och SKR vill undvika.

Brandmannen Niklas Borgström vill fortsätta kunna jobba dygnspass.

Skärpta viloregler

”73 procent av brand­männen överväger att lämna”

Debatt

Varför kan inte Sverige bara strunta i vad EU säger?

Juristen Kerstin Ahlberg svarar att det är fullt möjligt men att det skulle kunna bli väldigt dyrt för Sverige.

– Om EU-domstolen håller med kommissionen och Sverige inte rättar sig efter domen kan Sverige dömas att betala kraftiga straffavgifter. Och de här vitena kan dömas ut gång på gång om inte ett medlemsland rättar sig efter domstolen, säger hon.

Svårare rekrytera utan dygnspass

Försvinner dygnspassen blir det betydligt svårare att rekrytera nya brandmän och svårare att behålla dem som finns i dag, säger brandmannen Marcus Aronsson.

– Många börjar se sig om efter alternativa karriärer. Det är tråkigt efter 25 år i yrket. Skriv in i bilaga R att man får jobba 24 timmarspass i räddningstjänst så länge man kompenseras med 24 timmars ledigt, uppmanar han Kommunal och SKR. 

Förhandlingarna om de detaljerade arbetstidsbestämmelserna som finns i bilaga R pågår fortfarande.