Arbetspass på 24 timmar kommer fortfarande vara möjligt, enligt överenskommelsen mellan Kommunal och SKR som blev klar i fredags. Det blir olika lösningar för personlig assistans respektive räddningstjänst och övrig LSS. Inom räddningstjänst och övrig LSS kommer verksamheterna behöva söka dispens, medan det inom personlig assistans räcker med lokala förhandlingar. Personliga assistenten Christina Woxblom Andersson i Bollnäs är försiktigt positiv. 

– Det har legat som ett ok på oss personliga assistenter så det är väldigt skönt att det är klart nu. Samtidigt har vi överlappning där vi jobbar lite mer än 24 timmar, så det blir ju problematiskt. Jag förstår inte varför det behöver vara en gräns på 24 timmar heller, säger Christina Woxblom Andersson.

Hon jobbar själv pass på 26 timmar, eftersom det är dubbelbemanning på morgnarna. Om 24 timmar blir maxgränsen säger hon att det troligen blir så att någon från kommunens larmpatrull får komma och jobba de timmarna, vilket innebär en större stress för brukarna eftersom det kan bli olika personer varje gång.

Problematiskt med max 24 timmar

I Facebookgruppen ”Vi som vill behålla dygnspassen” är det många som fortfarande är upprörda och inte tror att överenskommelsen kommer innebära att de får behålla dygnspassen. På onsdag ska brandmän, personliga assistenter och ambulanspersonal demonstrera tillsammans mot förändringarna och gå till Kommunals huvudkontor.

Marie Grönberg, personlig assistent.
Marie Grönberg, personlig assistent.

Personliga assistenten Marie Grönberg, en av initiativtagarna, säger att de absolut inte är nöjda och tolkar överenskommelsen som att det bara är i undantagsfall det kan bli tal om dygnspass och att de därför inte kommer få behålla dygnen.

Även hon nämner att det är problematiskt med en maxgräns på 24 timmar, eftersom överlämningar och APT ofta läggs i anslutning till dygnspassen.

– Det här är så dåligt och inte genomtänkt alls. Vem kommer vilja gå in och jobba som personlig assistent i två timmar? Det kommer aldrig gå, säger Marie Grönberg.

Oro för att söka dispens varje år

På sociala medier framgår också att även många brandmän är missnöjda med överenskommelsen. Flera uttrycker att de inte förstår varför de ska behöva söka dispens varje år när det räcker med lokala MBL-förhandlingar inom personlig assistans, och är rädda för att det ska tolkas för restriktivt.

De som ska bevilja dispensen är en arbetstidsnämnd bestående av representanter för Kommunal och SKR, något som flera tycker känns illavarslande eftersom de menar att både Kommunal och SKR velat ha bort dygnspassen.

Överenskommelsen om dygnspassen

  • Kommunal och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om regler som kan göra det möjligt med arbetspass på 24 timmar.
  • För räddningstjänst och LSS-verksamhet förutom personlig assistans, ledsagning och avlösning införs ett dispensförfarande för arbetspass som är längre än 20 timmar men högst 24 timmar.
  • Dispens ska sökas av arbetsgivaren hos den centrala arbetstidsnämnden som består av företrädare för Kommunal och SKR/Sobona. Ett dispensbeslut gäller som längst ett år i taget.
  • Inom personlig assistans (gäller även ledsagare och avlösare) krävs i stället en MBL-förhandling lokalt om undantag från regeln att arbete och jour tillsammans får vara högst 20 timmar. Där kan man komma överens om 24-timmarspass. En MBL-överenskommelse gäller tills vidare till dess att någon part vill förhandla om den.
  • Förutom ändringar i arbetstidsbilagorna Bilaga J och Bilaga R har det så kallade PAN-avtalet förhandlats om, som i första hand berör anhöriganställda assistenter och anhörigvårdare. Även här krävs MBL-förhandling för att det ska bli möjligt med 24-timmarspass.