Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har gjort upp om tilläggsregler för dygnsvila. Räddningstjänsten nämns som ett område där dygnspass kan tillåtas genom dispensansökningar för att få undantag från dygnsviloreglerna. Men flera frågor hänger i luften.

Det är en särskild nämnd, med företrädare från Kommunal och SKR,  som ska besluta om dispenserna. Men samtidigt slås den nya 20-timmarsgränsen fast i räddningstjänstens arbetstidsbilaga, bilaga R.

– Är tanken att vi ska kunna fortsätta arbeta så som vi har gjort? Eller ser man framför sig att det verkligen är undantagsfall, att det är jättefå tillfällen då man kan arbeta dygn? frågar sig brandmännen Daniel Eggertsen och Marcus Aronsson, vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund i Borås.

Så funkar dispens i Finland

Något svar finns ännu inte. Jeanette Hedberg som är förhandlingschef vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sagt till KA att hon tror att färre kommer att jobba dygnspass efter den 1 februari nästa år, då det nya regelverket träder i kraft inom räddningstjänst, LSS och personlig assistans.

– Det viktiga är utfallet av det hela. Förhoppningsvis blir det bra, säger brandmannen Daniel Eggertsen.

Dispensförfarande finns inom räddningstjänsten i Finland där många brandmän arbetar dygnspass. Men enligt Håkan Ekström, branschchef vid det finländska fackförbundet JHL som organiserar ungefär en femtedel av de cirka 5 000 brandmännen i Finland, är det mest en formalitet.

– Dispenserna beviljas i allmänhet, säger han.

20-timmarsgränsen är problemet

Problemet i den svenska överenskommelsen är fortfarande är 20-timmarsgränsen, anser Daniel Eggertsen.

– Hade det bara stått 24 timmar i stället för 20 så hade det inte behövts något dispensförfarande eller några nämnder, säger han.

Men är det inte bra att Kommunal och SKR ändå har försökt hitta en lösning på det som såg omöjligt ut tidigare?

– Jo det är naturligtvis en vinst men man har krånglat till det i onödan från första början, säger kollegan Marcus Aronsson.