Det står på mitt anställningsavtal att jag arbetar uteslutande natt. Min chef har utan att fråga mig tagit bort nätter och skrivit över mig på dagen. Ursäkten har varit att det är en obligatorisk utbildning på dagen. Men schematiden är inte bara utbildningen utan också hela dagar både innan och efter utbildningen. Jag sa till min chef att jag hellre går min natt som vanligt och sen kommer på utbildningen och att jag vill bli tillfrågad om sådant här. Fick svaret att ”vi gör som vi vill, vi får ändra som vi känner för det”. Är det här riktigt? Är man i princip livegen för sin kommunala arbetsgivare?

/ T


SVAR: Nej, jag bedömer att ditt anställningsavtal begränsar arbetsskyldigheten till nattarbete. Det innebär att chefen inte får göra som hen vill. Du har en skyldighet att delta på utbildningen men chefen får inte ensidigt besluta att delar utav din tjänst helt plötsligt ska bestå utav natt och dagarbete. Jag råder dig att ta kontakt med Kommunal lokalt som kan hjälpa till att granska anställningsavtalet.