Mitt under semestrarna kom beskedet att nattpassen skulle kortas till nio timmar, vilket för många nattarbetare betyder två extra nattpass på sex veckor. Förändringen skulle göras utifrån EU:s tuffare krav på 11 timmars dygnsvila som börjar gälla i kommuner och regioner den 1 oktober. 

– Frågan från alla är, varför har det inte funnits en dialog? Vi har aldrig blivit tillfrågade vilket skapar misstro och oro i personalgruppen, säger Alejandra Lingmert undersköterska i nattpatrullen.

Kämpade tillsammans

Tillsammans startade Alejandra Lingmert, Sofie Erlandsson, Gevara Hannan, Annika Norman och flera andra arbetskamrater en namninsamling. Samtliga i nattpatrullen skrev under, namninsamlingen lämnades till chefen. 

Kommunal kontaktades och i riskbedömningar lyftes problemen med kortare nattpass. 

Synpunkter samlades in från arbetsgruppen, det visade sig att det fanns en stor oro för mindre tid med barn och familj. Många lyfte också att det är lediga dagar, alltså färre pass, som ger återhämtning. Inte kortare pass eftersom passen då blir fler och de lediga dagarna färre.

Så här gjorde nattpersonalen i Växjö:

 • Pratade med sina chefer.
 • Startade namninsamlingar som lämnades över till cheferna.
 • Hade tät kontakt med Kommunal.
 • Skickade riskbedömningar till Kommunal.
 • Samlade in personalens åsikter, farhågor och rädslor för förändringen som sammanställdes till en skrivelse till kommunchefer och politiker.
 • Tog kontakt med media och fick uppmärksamhet.
 • Träffade politiker efter att de fått skrivelsen.

En protestskrivelse skickades också till politiker och kommunchefer. Undersköterskorna kontaktade Smålandsposten och fick uppmärksamhet, sedan träffade de politiker.

De kortade nattpassen gällde också särskilda boenden. Missnöjet var stort på Evelids korttidsboende där nattarbetarna också protesterade.

Protesterna fick effekt. Kommunen backade från beslutet att korta nattpassen till nio timmar. 

– Nu blir det omtag med nattpassens längd, säger Tomas Thornell (S) ordförande för omsorgsnämnden till Smålandsposten.

Det här lyfte nattpatrullen i skrivelsen till chefer och politiker:

 • Kortare nattpass kan leda till ökad risk för ohälsa eftersom återhämtningstiden mellan passen blir mindre när passen blir fler.
 • Risken ökar för sjukfrånvaro.
 • Kortare nattpass är negativt både den egna hälsan, familjelivet, sociala relationer och en aktiv fritid.
 • Omsorgstagarna riskerar att få sämre vård på grund av att nattarbetarna är tröttare. Flexibiliteten blir också mindre eftersom nattpatrullen börjar senare. Längre väntetider vid larm.
 • Risken för felbedömningar i omsorgsarbetet ökar eftersom nattarbetarna får sämre återhämning och tröttheten är större.
 • Risken för trafikolyckor ökar när nattpatrullens personal får sämre återhämtning. Även andra olyckor riskerar att öka.
 • Sämre arbetsmiljö, färre som är delaktiga på arbetsplatsen.
 • Personal känner sig tvingad att gå ned i tid, sysselsättningsgrad, för att orka.
 • Arbetsbelastningen blir tyngre på grund av fler nattpass.
 • Uppsägningar, sämre arbetsvillkor kan göra att fler söker sig ifrån arbetsplatsen eller börjar studera.
 • Svårare att nyrekrytera när flera anser att arbetsvillkoren är sämre.
 • Forskning som visar på hälsorisker med nattarbete.
 • Att hälsovinsten med den arbetstidsförkortning som i fjol infördes för nattarbetare försvinner med fler nattpass.
 • Klimatet påverkas negativt när arbetsresorna blir fler.

Beskedet firades med tårta på Kommunals sektion i Växjö. 

– Det känns jätteskönt, för det var stor oro bland medlemmarna och det förstår jag också, säger Hanna Haraldsen, ordförande för Kommunal.

Löfte om längre pass

Även hon är kritisk till att kommunen agerande snabbt utan att personalen fick vara delaktig. Det gjorde det också svårt att genomföra riskbedömningar. Hanna Haraldesen berättar att Kommunal fick information om att nattpassen skulle kortas i slutet av juni och då motsatte sig detta. Men att det var engagemanget från arbetsplatsombud och medlemmar som var avgörande för att kommunen ändrade sig om nattpassen.

– Tillsammans är vi starka, säger Hanna Haraldsen.

Trots att kommunen backar så kommer de kortare passen att gälla kommande schemaperiod.

Samtidigt har Kommunal har en dialog med arbetsgivaren och har fått löften om att passen åter ska bli tio timmar och att en förändring ska genomföras senast vid starten för nästa schemaperiod.

Men i nattpatrullen är oron ändå stor eftersom arbetsgruppen fortfarande saknar en dialog med arbetsgivaren.

Fakta: Skärpta regler för dygnsvila

EU:s arbetstidsdirektiv säger att man måste ha elva timmars vila per dygn, mellan arbetspassen. I Sverige har det funnits undantag inskrivna i flera kollektivavtal och i praktiken har ”undantag” varit vanliga inom exempelvis vård och omsorg.

EU har krävt att Sverige börjar följa reglerna om elva timmars dygnsvila. Från den 1 oktober blir det mycket svårare att göra undantag.

Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har därför förhandlat om kollektivavtalet för att nå upp till kravet från EU.

Efter stora protester från främst brandmän och personliga assistenter kom fack och arbetsgivare sedan överens om ett särskilt förfarande för de grupperna samt för LSS-personal i övrigt. Inom räddningstjänst och LSS ska det bli möjligt att söka dispens hos en central arbetstidsnämnd för att få ha längre pass än 20 timmar, inom personlig assistans krävs en särskild MBL-förhandling lokalt för längre pass. I båda fallen gäller att undantag kan göras ett år i taget. 

Regelverket för dessa grupper träder i kraft den 1 februari 2024.