Personal har blivit en bristvara. Jag hör allt fler chefer klaga på hur svårt det är med kompetensförsörjning och rekrytering. Hur svårt det är att bedriva verksamhet när det inte finns någon som vill jobba. Som både regionalt fackligt ombud och förtroendevald är jag ofta ute på arbetsplatser och hör det här. 

Det här blir snabbt en ond cirkel. Svårigheterna att rekrytera leder till underbemanning, som i sin tur leder till sjukskrivningar och stressrelaterade arbetsskador, vilket leder till än mer brist på personal och ännu större behov att rekrytera. Det krävs allt mer för att hålla en skälig arbetsmiljöstandard och verksamheten går knappt att upprätthålla. Det snurrar vidare till uteblivna insatser, klagomål och personal som väljer att säga upp sig. 

Det är egentligen enkelt

Undrar du varför det blivit så här? Om orsakerna spekuleras det brett och du har säkert hört hur många som helst. Pandemi, inflation och Ukraina nämns, tillsammans eller var för sig. Kanske har lagförändringar gjort det svårare att kontinuerligt täcka upp med timvikarier? 

I god samverkansanda under pågående strejksäsong så delar jag gärna med mig om mina slutsatser. För det är enkelt: Vill arbetsgivarna ses som attraktiva måste de vara attraktiva. 

Vi vet var vi får mer betalt

En viktig insikt för arbetsgivarna är att vi arbetare pratar med varandra. Vi pratar om jobb, hur det är att jobba var och vart vi inte ska söka oss. Vi vet var man betalar bättre löner och var chefen lyssnar på oss. Vi vet var man bara får springa som vikarie ett kort tag och vi vet var vi värdesätts och respekteras. 

Vi vet också att man får mer betalt i andra branscher där man dessutom kan locka med bättre villkor än de vi har. Vi vet att vårdens alla chefer behöver folk. Vi vet om arbetsplatsen ligger någonstans dit det är långt att pendla, vi vet hur vi tar oss dit och hem igen på dygnets alla timmar.

De behöver berätta att de har heltid som norm. Förklara att de anställer, inte provanställer, och att de erbjuder bra lön.

Det här behöver arbetsgivarna tänka på när de söker personal. De behöver berätta att de har heltid som norm. Förklara att de anställer, inte provanställer, och att de erbjuder bra lön. Berätta att de ger en god introduktion, att de arbetar med facket kring arbetsmiljön och att alla kommer till tals. 

Arbetsgivare kan få försprång

De arbetsgivare som gör detta, som inser att arbetsmarknaden har förändrats, får ett försprång gentemot andra som gör att de fyller inkorgen varje gång de söker personal.

Det är inte svårare än så.