Chefen har beslutat att hålla en planeringsdag på en fredag som är ledig enligt schemat. Jag skulle vilja ha kompensation för den dagen i pengar. Kan chefen vägra detta och lägga det som komptid?

/Undrande


SVAR: Din fråga är svår att svara ja eller nej på. Det finns en rad bestämmelser om schemaförändringar, och många av avtalen är olika i den delen. Generellt måste en schemaförändring göras minst två veckor innan förändringen. Hanteras det så finns det kanske ingen grund för ersättning. 

Om jag förstår dig rätt så har ni haft en dialog om komptid. Då kan det vara så att det blir fråga om övertid om detta pass läggs ut utöver ordinarie schema. Men för att kunna vara säker på om det är så behöver man titta på det aktuella schemat och beräknings- eller begränsningsperioden. Skulle detta pass utgöra övertid är det oftast den anställda som får bestämma om tiden ska betalas ut som övertidsersättning eller om du vill ta ut den i komptid. 

Ta kontakt med ditt lokala fack eller Kommunal direkt, ta gärna fram ditt schema för perioden så kan du få ett mer specifikt svar.