Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Drygt 9 000 anställda som arbetar i Svenska kyrkan berörs, ungefär hälften av dem är medlemmar i Kommunal. Det är bland annat lokalvårdare, barnskötare, kockar, församlingsvärdar, fastighetsskötare, krematorietekniker, kyrkogårdsvaktmästare, park- och trädgårdsarbetare. Kommunals avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation gäller från 1 april 2023 till 30 april 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Från 1 april 2023 höjs lönerna med i genomsnitt 1 293 kronor. Från 1 maj 2024 med i genomsnitt 1 030 kronor, låglönesatsningen ingår.

Hur blev resultatet?

SVAR: En stor nyhet i avtalet är att processen för hur lönen sätts blir tydligare och att lönesamtalen ska dokumenteras skriftligt. 

– Det ska leda till att Kommunals medlemmar har rätt lön och att den inte sätts på ett godtyckligt sätt, säger Jonas Nilsson, förbundsombudsman Kommunal. 

Tydligheten lyfts fram även av Sten Lycke, biträdande förhandlingschef, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Han som arbetsgivare säger att det ska bli lättare att påverka, förstå och höja sin lön.

För ett år gick Kommunal ut i strejk innan ett nytt avtal tecknades för de anställda i Svenska kyrkan.  

Viktigt är att det blir nya datum i avtalet. I år höjs lönen 1 april, nästa år den 1 maj. Det betyder att de flesta säsongsanställda ska omfattas av lönerevisionen på samma sätt som andra anställda.

– Det är en viktig framgång, säger Jonas Nilsson.

Olika löner införs också för ungdomar och feriearbetande ungdomar. För Kommunal är det viktigt att det blivit tydligt att feriearbetare inte ska ersätta säsongsanställda eller vikariera för anställda som har semester.

Lägstalöner

Från 1 april 2023:

Lägstalönen för den som fyllt 19 år höjs till 23 914 kronor.

Från 1 maj 2024:

Lägstalönen för den som fyllt 19 år höjs till 24 715 kronor.

Lägstalön för feriearbetande ungdomar:

För den som fyllt 16 år gäller 65 procent av lägstalönen.

För den som fyllt 17 år gäller 75 procent av lägstalönen.

För den som fyllt 18 år gäller 90 procent av lägstalönen.

Lägstalön för ungdomar:

För den som fyllt 16 år gäller 70 procent av lägstalönen.

För den som fyllt 17 år gäller 85 procent av lägstalönen.

För den som fyllt 18 år gäller 95 procent av lägstalönen.

Vad innehåller avtalet?

SVAR: Rätten att spara semester förändras från 40 dagar till 30. 

Samtligt blir det tydligare att arbetsgivaren har ansvar för bemanningen under semesterperioden och planeringen efter den.

– Jag hoppas att det leder till att man kan ha en ostörd semester, säger Jonas Nilsson.

Av många anställda krävs att de har egen bil i tjänsten, i år höjs bilersättningen med 26,5 procent och en indexering införs för kommande uppräkning.

Ob-tillägg, färdtids- och beredskapsersättningar höjs med 4,1 procent från den 1 april 2023 och med 3,3 procent från och med 1 maj 2024. 

Ersättningen i lägeravtalet höjs för 2023 med 14,9 procent och med 3,3 procent från och med 1 maj 2024. 

Möjligt att ge blod på arbetstid.

Arbetskläder som arbetsgivaren står för ska gå att använda både inne och ute.

Dygnsvila ska diskuteras i en arbetsgrupp.