Det har varit ett händelserikt år för Kommunal inom området personlig assistans. Facket drev ett ärende om de otrygga anställningsformerna, som präglar branschen, ända upp till Arbetsdomstolen. I samma veva skulle nya kollektivavtal tecknas på den privata sidan. Och i avtalet med Vårdföretagarna skedde större förändringar än på flera år. 

Men den otrygga anställningsformen, ”så länge uppdraget varar” finns kvar och ger fortsatt stora möjligheter för brukare och arbetsgivare att göra sig av med personal på lösa grunder.

Så hur vill Kommunal gå vidare?

– Mitt drömscenario är att regeringen faktiskt satte sig ner med parterna (och brukarorganisationerna) på ett seriöst sätt och tillsammans med oss diskuterade hur ska vi få lagstiftning, ersättningsnivåer, arbetstider och villkoren att faktiskt lira ihop, på lång sikt, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

Slakta kor

Han säger att det system som är i dag, där staten genom den statliga assistansersättningen i praktiken bestämmer lönerna, inte fungerar. Under många år har ersättningen inte räknats upp i samma takt som löneökningarna, vilket gjort det svårt att få till samma löneökningar som på övriga arbetsmarknaden.

Dessutom beror den låga jourersättningen på den privata sidan på att assistansersättningen är betydligt lägre under jourtid. Fack och arbetsgivare behöver därför ha med sig staten men också brukarorganisationerna i samtal om förändringar. 

– Jag tror att det är enda vägen. Staten kan inte sitta och göra arbetstider och lönevillkor och sen ska vi reglera villkoren. Och sen har vi kriminella aktörer som kör vid sidan om. Det är ett ohållbart system. Men eftersom staten betalar hela kalaset på ett eller annat sätt så kanske vi också måste slakta en del heliga kor för att uppnå ett sådant fyrpartsavtal.

För Kommunal skulle det kunna handla om att överge sin princip om hur lönerna borde sättas. 

– Vi gillar inte statlig inblandning i lönebildningen. Men här har vi ju hundra procent statlig inblandning redan. Kan vi hitta ett system ihop med staten så att vi kan reglera lönerna på ett bättre sätt?

Ett enda avtal

Han ser också ett behov av att ha ett enda avtal för personliga assistenter, och inte fyra olika avtal som i dag.

– Det är inte rimligt att det är olika villkor beroende på vilken utförare det är. LSS är en fantastisk reform som Kommunal står för, men nu ser vi att vi behöver hitta nya lösningar och den enda lösningen är enligt mig att arbetsgivarna, facket, brukarrörelsen och regeringen ihop hittar ett system som håller över tid.

KA har skrivit flera artiklar som handlar om när arbetsmiljölagen och LSS krockar och man tvingas ställa upp på saker som man inte skulle behöva göra, som att till exempel ta hand om bebisar medan pappan sover ruset av sig eller stå på stegar och göra farliga grejer. Vad tänker du om det?

– Vi är beredda att diskutera sådant här så klart. Är det rimligt att den personliga assistansen kan innehålla den typen av arbete? Det kanske det ska i vissa fall men vi behöver ha en seriös, lugn diskussion om hur den här sektorn ska se ut.

Det finns de som tycker att det borde gå att tydligare definiera vad som ingår i jobbet. Johan Ingelskog tycker det är svårt att svara på om det behövs. 

– Man måste utgå från den enskilde brukaren. Men det är klart det inte är rimligt om någon sitter och krökar, det är ingen barnpassning det handlar om.