Jag blir illa behandlad av brukaren, vad ska jag göra?

SVAR: Går det inte att prata med brukaren, försök prata med arbetsgivaren, som har arbetsmiljöansvaret. Men det finns risk att bli av med jobbet om man säger ifrån. Brukaren kan säga att samarbetet inte fungerar. Här står LSS över arbetsrätt.

Är du osäker kan du rådgöra med facket. För privatanställda personliga assistenter är det bäst att kontakta regionalt skyddsombud som kan göra en 6:6a-anmälan, en begäran om åtgärder, till Arbetsmiljöverket.

Ska jag gå med på vilka arbetsuppgifter som helst?

SVAR: Nej, aldrig något som är olagligt. Vid mer ”normala” arbetsuppgifter som hushållstjänster och trädgårdsarbete är principen att du ska göra det som brukaren hade gjort utan sin funktionsnedsättning. Men även här finns regler.

Att ställa sig på en stege och måla om ett hus är inte lämpligt eftersom det finns risk för skada, om du inte har utbildning för det. Arbetsmiljöverket menar att gränsen för en assistents arbetsuppgifter måste dras vid situationer där det kan leda till ohälsa.

Dessutom ska alla arbetsuppgifter, så långt det är möjligt, göras tillsammans med brukaren. Du ska inte gå och handla själv åt brukaren, om hen själv kan vara med.

Vad gäller om brukaren vill att jag tar hand om en bebis?

SVAR: Det kan ingå i personlig assistans att assistera vid omhändertagande av en bebis, eller för den delen barn som är större. Det är däremot inte personlig assistans att täcka upp för en annan förälders brist på föräldraansvar. Återigen är det viktigt att brukaren är med, du är ingen barnvakt.

Gäller arbetsmiljölagen när jag arbetar i någons hem?

SVAR: Ja, men det är inte glasklart. När det gäller till exempel rökning finns det fall där domstol gått på brukarens och arbetsgivarens linje. Då står LSS över arbetsmiljölagen. Ombyggnationer, som inrättande av jourrum till exempel, kan också vara svårt att få igenom.

Samtidigt finns andra fall där Arbetsmiljöverket fått rätt i frågor om orimliga arbetssituationer. För råd är det alltid bäst att kontakta din sektion eller regionalt skyddsombud.

Vad gör Kommunal?

SVAR: Kommunal förhandlar framför allt avtal. Just i år lyckades man få till ganska stora förändringar i avtalet med Vårdföretagarna med bland annat förlängd uppsägningstid och en stor höjning av jourersättningen.

Kommunal kan också driva rättsfall tillsammans med LO-TCO Rättsskydd, vilket man nyligen gjorde men förlorade i Arbetsdomstolen.

Avtalssekreterare Johan Ingelskog säger att man ska börja arbetet för att få till fyrpartssamtal mellan facket, arbetsgivarna, brukarorganisationerna och regeringen om personlig assistans i sin helhet, om sådant som ersättningssystem, orimliga arbetsuppgifter, arbetsmiljö och anställningsskydd.

– Vi behöver diskutera hur vi ska reglera sektorn. Både så att brukarna får sina behov tillgodosedda, att de anställda får det anställningsskydd som gör att de vill vara kvar. Och hur vi ska få bort de osunda företagen som håller på att smutsa ner hela branschen. Jag är övertygad om att man kan hitta ett sådant gemensamt system.