När Lekebergs kommun berättade att de skulle testa ständig helgtjänstgöring mellan oktober och december i fjol, på äldreboendet Linden, dröjde det inte länge förrän undersköterskan Ulrica Hellberg Johansson ansökte om en av tjänsterna. 

Projektet gick ut på att fem medarbetare skulle arbeta 30 timmar i veckan, och behålla sin heltidslöner, något som KA skrev om

När projektet började tog man även bort alla delade turer på helgerna samt rygg mot ryggpass. Under den här perioden upplevde personalen att sjukfrånvaron minskade, samtidigt som de uttryckte att de kände sig uppskattade, enligt Kommunal lokalt. 

Men vad hände sedan?

– Jag är jättebesviken, säger Ulrica Hellberg Johansson. 

Kommunal: ”Turbulent tid”

I dag är hennes helgtjänst ett minne blott. Det hela började med att en chef, med stort ansvar för projektet, sade upp sig. Det uppstod en lucka. Sedan visade det sig att det saknades tillräckligt med skriftligt underlag om satsningen.

– Det blev en turbulent tid, konstaterar Hanna Östeby, sektionsföreträdare på Kommunal i Lekeberg. 

När det nya politiska styret, med Moderaterna i spetsen, tillträdde i januari 2023 hade projektet avslutats. Efter det återinfördes rygg mot ryggpass och antalet delade turer blev fler.

Varför antalet delade turer ökat beror dels på flera uppsägningar, dels att medarbetare har sagt upp sig på grund av arbetsmiljön, enligt Hanna Östeby. 

– Sjukfrånvaron fortsätter att stiga och vi har fortsatt vikarier som kostar. Det här blir inte bra ekonomiskt på lång sikt. Det känns som att man vill lösa kompetensförsörjningsbristen genom snabba lösningar som gör det värre i längden, säger Hanna Östeby.

Går inte att utvärdera projektet

Undersköterskan Ulrica Hellberg Johansson är allra mest besviken över att kommunen aldrig gjorde en utvärdering av projektet. 

– Oavsett om vi fortsätter eller inte med projektet hade jag velat ha en utvärdering. Man var ju så positivt inställd och sedan rann allt ut i sanden. Det är en stor besvikelse, säger Ulrica Hellberg Johansson. 

Lenita Birath (M) är ordförande i socialnämnden sedan januari i år. Hon understryker att projektet var tidsbegränsat, samt att det saknas statistik som visar att sjukfrånvaron skulle ha minskat. 

– Det är svårt att utvärdera något när det saknas en projektplan att utgå ifrån. Det måste finnas underlag. Jag har varken sett någon handling på hur man tänkte, hur man planerade eller vilka effekter projektet skulle få, säger Lenita Birath.

Svårt att utvärdera projektet

Hon beklagar att personalen inte har fått en utvärdering. 

– Jag tycker det är jättetråkigt att man startar ett projekt utan att ha något att utvärdera. Det måste man bestämma från början, annars blir det väldigt svårt, säger hon.

Kan det bli aktuellt att testa helgtjänstgöring igen, med tanke på att personalen var nöjd? 

– Om man kan hitta någon form som gör att arbetstiden blir bättre för medarbetarna, så absolut. Men sedan beror det också på om det går att utföra. Nu har vi till exempel 11-timmarslagstiftningen att jobba med, säger Lenita Birath.