Flera kommuner har på sistone provat på att låta medarbetare i äldreomsorgen jobba endast helger, men med kortare arbetstid och en bibehållen heltidslön. Nu ska även östgötska Ydre prova på helgtjänstgöring under ett års tid, med start i oktober.

Tanken är att omkring 18 undersköterskor ska jobba 27,5 timmar i veckan i stället för 37. Timmarna ska vara fördelade på totalt tre dagar och det går att välja mellan fredag, lördag, söndag eller måndag. 

Delade turer tas bort

Varför kommunen vill testa helgtjänstgöring beror bland annat på EU:s arbetstidsdirektiv. Det innebär att personalen måste ha minst elva timmars dygnsvila. 

– Nu när vi ska göra om alla scheman till hösten tar vi bort delade turer. Det innebär att vi kommer behöva fler medarbetare på helgerna. Vi var inte säkra på att det fanns ett intresse för den här typen av tjänster, men det har det gjort, säger projektledaren Jarl Edlund.

Flera kommuner intresserade

På Kommunals lokala sektion ser man positivt på projektet. Eftersom rekryteringen precis har påbörjats vet man dock ännu inte hur schemat kommer se ut, tillägger sektionsordförande Ann-Sofie Fridlund. 

– Jag tycker att det är positivt eftersom det är frivilligt att ansöka. Vissa kanske tycker att det är bättre att jobba helger och vara ledig under veckodagarna, till exempel om man studerar, säger hon.

Ydre är en av flera kommuner som har visat intresse för helgtjänstgöring. KA har bland annat skrivit om Lekeberg och Laholm där medarbetare också har fått prova på att jobba helg med färre timmar. Även Härjedalens kommun har rekryterat medarbetare, som ska få jobba 26 timmar på helgen med en heltidslön och ob för helgtimmarna.