I Lekebergs kommun i Örebro län finns äldreboendet Linden. Här kämpar personalen, precis som på många andra ställen i landet, med att få ihop bemanningen på helgerna. 

Nu ska kommunen testa ett nytt projekt – som går ut på att man ökar bemanningen på helgerna mellan oktober och december i år. 

Tanken är att den ordinarie personalen fortsätter att jobba helger, men skillnaden är att delade turer försvinner. Detta tack vare fem undersköterskor som ska vara schemalagda fredag till måndag och fredag till söndag. 

Men hur ska kommunen få fem undersköterskor att vilja jobba på det sättet? Svaret är att de jobbar 30 timmar i veckan i stället för 37 – samtidigt som de behåller sina heltidslöner. 

Ulrica Hellberg Johansson.
Ulrica Hellberg Johansson.

Ulrica Hellberg Johansson är en av dem som nappat på erbjudandet. 

– Jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag har inga småbarn eller en man som jobbar raka veckor, och det finns inte heller på kartan att jag skulle vilja jobba heltid. Det känns som att arbetsgivaren har förstått att scheman är viktiga och att heltidsresan inte varit så bra, säger hon. 

Kommunal är positiva

Ulrica Hellberg Johansson tycker att arbetsgivaren kunde ha gått med på ytterligare några färre timmar i arbetstid. 

Hon får medhåll från Hanna Östeby, sektionsföreträdare på Kommunals sektion i Lekeberg. Men trots allt är man positivt till projektet. 

– En förutsättning för att vi skulle ställa oss bakom detta var att det är på frivillig basis utan undantag, och sedan är det bra att projektet är tidsbegränsat, säger Hanna Östeby.

Hanna Östeby.
Hanna Östeby, Kommunal.

Varför kändes det viktigt?

– Frivilligheten handlar om att vi alla har olika liv och att för vissa vore det förödande att missa sina helger, medan andra inte tycker att det är viktigt om det är helg eller vardag. Det blir ju ett ganska kort projekt, men vi hoppas att det ska generera i något bra, säger hon.

En del blir oroliga

Alla tillsvidareanställda och samtliga långtidsvikarier på äldreboendet Linden svarade ja när de fick frågan om de ville testa projektet, enligt Hanna Östeby. 

Men Kommunals lokala sektion kommer ändå att hålla ett vaket öga under projektets gång. 

– Överlag har det varit positiva reaktioner, men det är klart att de som inte har gått med på projektet blir oroliga. Den största risken som vi ser det är att personalen använder sig av det här för att man inte orkar med arbetsmiljön. Vi vill ju inte ta bort arbetsgivarens skyldighet att tillgodose en god arbetsmiljö, konstaterar Hanna Östeby. 

Ifall det går bra gynnar det ju både arbetsgivare, arbetstagare och vårdtagare som får mer kontinuitet bland personalen.

Annica Zetterholm (C), ordförande i socialnämnden

Annica Zetterholm (C) är ordförande i socialnämnden i Lekebergs kommun. Hon säger att om projektet går bra kan kommunen tänka sig att förlänga det, och även införa det i andra verksamheter inom omsorgen.

– Allt hänger på utfallet. Man hinner ju inte göra så jättemycket på tre månader, men det blir som en fingervisning. Ifall det går bra gynnar det ju både arbetsgivare, arbetstagare och vårdtagare som får mer kontinuitet bland personalen, säger Annica Zetterholm.