Fler väljer bort välfärdens jobb. I hela landet saknas personal med rätt kompetens. 

Försämringarna när Sverige ska börja följa EU:s arbetstidslagar har gjort att fler vill sluta jobba. 

Vi måste ha ett slut på att välfärden nedmonteras i snabb takt. Vi behöver se ett aktivt agerande och ett krafttag från regeringen för att vända den onda spiralen. 

Regeringen behöver agera och ge ett starkare ekonomiskt stöd till kommunerna. Vård och omsorg behöver tas om hand och regeringen har ett ansvar i att se till att det blir verklighet. 

Större resurser till kommuner

Med ökade resurser ändras förutsättningarna för kommuner runt om i landet att agera kring bemanning, löner och återhämtning i form av sänkta heltidsmått. 

Jag värderar mitt arbete som undersköterska inom hemtjänsten högt. Jag har kompetens i form av rätt utbildning, men också kunskap och erfarenhet som jag har fått efter mina 20 år inom vården.

Jag behöver en lön att leva på, men inte minst så behöver jag återhämtning och möjlighet att ladda mina batterier mellan arbetspassen.

Jag vill värderas högt av min arbetsgivare och jag vill genom mitt engagemang också samla på mig mer kunskap genom kunskapslyft. Jag behöver en lön att leva på, men inte minst behöver jag återhämtning och möjlighet att ladda mina batterier mellan mina arbetspass. 

Jag bor i en liten kommun där förutsättningarna ändras inför sommaren. Många vill tillbringa sin sommar på västkustens pärla. Det ökar kraven på mer personal som behöver arbeta samtidigt som personalen behöver återhämtning i form av semester. 

Säljer sin rätt till vila

En ond spiral har skapats sedan flera år. Resultatet blir personal som säljer sin semester. Det betyder att man säljer rätten till sin återhämtning och rätten till en välbehövlig vila.

Som en följd av det ekonomiska läget i världen har priser på mat och levnadskostnader ökat. Många ser då chansen att sälja sin semester för att få ett tillskott till kassan. Lönerna behöver ökas för att matcha det arbete som utförs. 

Min signal till regeringen är: Ta ert ansvar och hjälp kommunerna att bygga upp välfärden. Kommunerna behöver mer resurser.