Friskvårdsbidrag är ett ekonomiskt stöd som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda för att uppmuntra till fysisk aktivitet och andra hälsorelaterade aktiviteter. Det kan användas för att betala för exempelvis gymkort, badkort, massage eller andra sorters träning. 

I dag erbjuder många arbetsgivare ett friskvårdsbidrag på upp till 1500 kronor per år (den summan erbjuder också min arbetsgivare Botkyrka kommun).

Summan kan vara en begränsning för anställda som vill delta i fler hälsorelaterade aktiviteter, eller som vill ha tillgång till dyrare träningsanläggningar eller behandlingar. 

Friskvård har positiva effekter

En höjning av friskvårdsbidraget skulle kunna ge anställda större möjlighet att delta i flera hälsorelaterade aktiviteter och behandlingar. Det skulle också kunna öka motivationen och engagemanget hos dem, vilket i sin tur kan minska sjukfrånvaron och öka produktiviteten på arbetsplatsen. 

En höjning av friskvårdsbidraget skulle också kunna ha positiva effekter på samhället som helhet. Genom att fler människor motionerar och håller sig friska kan sjukdomar och ohälsa förebyggas, vilket i sin tur både kan minska kostnaderna för sjukvård och belastningen på samhällets resurser. Det kan också öka välbefinnandet och livskvaliteten för människor. 

Genom att fler motionerar och håller sig friska kan sjukdomar och ohälsa förebyggas, vilket i sin tur kan minska belastningen på samhällets resurser.

Naturligtvis innebär en höjning av friskvårdsbidraget en kostnad för arbetsgivaren. Men fördelarna på sikt blir välmående personal och färre sjukskrivningar. 

Alla arbetsgivare har regler och begränsningar (utifrån praxis och lagstiftning) för vad som kan anses vara friskvård och vad som är berättigat till bidrag. Jag och många av mina kolleger tycker att vad som räknas som friskvård och vilka utrustningar som kan omfattas av bidraget borde utökas. 

Höj bidraget till 5000 kronor

Promenader med hunden eller stavgång med vänner eller en joggingtur är utmärkta exempel på hälsorelaterade aktiviteter som också skulle kunna räknas som friskvård. 

Promenader med hunden eller stavgång med vänner eller en joggingtur är utmärkta exempel på hälsorelaterade aktiviteter som också skulle kunna räknas som friskvård.

För att delta i dessa aktiviteter kan man behöva viss utrustning såsom joggingskor, stavar till stavgång eller ytterkläder. Om man vill ha ekonomiskt stöd för att köpa sådan utrustning borde man även kunna ansöka om friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare för utomhusaktivitet. 

Sammanfattningsvis är ett bidrag på 1500 kronor för lågt. Det borde höjas till 5000 kronor, en summa som vissa kommuner och regioner redan i dag erbjuder sina anställda.