Stormen Hans är en plåga för flera kommunalare. I bland annat Malmö stad har flera medarbetare inom hemtjänsten kämpat med att kunna ta sig fram till de äldre. Enligt Kommunals sektion vill flera medarbetare slippa cykeln – och i stället få gångscheman. 

– Våra scheman har inte alls varit anpassade efter det här vädret. Det blir förseningar till brukarna eftersom det tar mycket längre tid. Man kan inte cykla som vanligt när man behöver kisa för att se något, säger Ayla Velic Lundin, undersköterska i Malmö stad. 

Både hon och hennes kollegor har varit nära att ramla av sina cyklar när vinden har varit som värst. Därför har Ayla Velic Lundin promenerat mellan brukarna med cykeln på sidan om. Dock har den ramlat omkull då.

Inte tillräckligt dåligt väder

Hon hade önskat att personalen hade fått ett så kallat gångschema, något som har införts vid tidigare tillfällen när det varit storm. Det innebär att personalen får tillräckligt med tid i schemat för att promenera mellan brukarna. 

Det är varje enskild chef som bestämmer om schemat ska ändras. Ayla Velic Lundin och hennes kollegor har inte fått ett ändrat schema, då vädret inte har ansetts vara tillräckligt besvärligt. 

Det ska räcka med starka vindbyar för att ett gångschema ska kunna bli aktuellt.

Ayla Velic Lundin

– Jag tycker att det ska räcka med starka vindbyar för att ett gångschema ska kunna bli aktuellt. Antingen får man ge oss det eller börja prioritera insatser. I måndags var det så illa att jag fick hoppa över lunchen, säger Ayla Velic Lundin. 

Parkarbetare röjer fallna grenar

Samtidigt har SMHI en röd varning ute för stora vattenflöden i Hallands län. I Halmstad kämpar parkarbetare med att röja undan stora grenar från vägarna och tömma dagvattenbrunnar – samtidigt som stormen pågår. 

– Det kommer vara mycket att göra både i dag och dagarna efter stormen. Det ligger mycket grenar och annat på vägarna, säger Monika Svärd-Molin, skyddsombud för parkarbetare på Kommunal i Halmstad.

De är ute och arbetar i en utsatt miljö. Det är mycket som kan hända.

Monika Svärd-Molin

Under tisdagen fick hon in två tillbud. I båda fallen rörde det sig om stora grenar som hade lossnat och landat på personalens bilar. Både fordonen och parkarbetarna klarade sig utan skador.

– De är ute och arbetar i en utsatt miljö. Det är mycket som kan hända, konstaterar Monika Svärd-Molin.

Minst två i farlig arbetsmiljö

I dagsläget använder personalen skyddskläder, något som är viktigt när man använder motorsåg.

Monika Svärd-Molin berättar att det finns rutiner för hur man kan undvika att skada sig. 

– Det är ett absolut minimum att man är två när man är ute i farliga arbetsmiljöer. Då kan den ena stå en bit bort från trädet och hålla koll på om något håller på att brytas, eller om trädet är nära att blåsa omkull. Då kan man varna sin kollega, säger hon.