I Malmö stad styrs arbetsdagarna i hemtjänsten av minutschema. Varje insats under dagen är minutstyrd, något som Kommunals sektion länge har kämpat för att få bort. 

Nu har det fackliga arbetet gett resultat. Efter påtryckning från Kommunal har hälsa-vård- och omsorgsnämnden beslutat att tillsammans med facket ta fram en målbild och plan för en hemtjänst med tillitsbaserad styrning. Det innebär att personalen ska kunna lägga upp arbetet hos brukarna själva. 

– Jag tycker det är jättebra eftersom det kan öka kvaliteten i vården, samtidigt som det blir mindre stressigt för personalen på golvet, säger undersköterskan Gunilla Berglind, som jobbar natt inom hemtjänsten. 

För tidigt att fira

På Kommunals sektion är man glad över beskedet. Dock vågar man inte ropa hurra ännu, konstaterar ordförande Ewa Glimhed. Orsaken är att man först vill se en verklig skillnad. 

– Varje gång vi är ute i verksamheterna, eller pratar med ombuden, säger de att detta är en stående fråga som irriterar och upprör. Vi vill ha en situation där man litar på att undersköterskor och vårdbiträden är kloka nog att göra en egen bedömning, säger Ewa Glimhed. 

Vi vill ha en situation där man litar på att undersköterskor och vårdbiträden är kloka nog att göra en egen bedömning

Ewa Glimhed, ordförande på Kommunals sektion i Malmö, vård och omsorg

Hittills har kommunen inte satsat några pengar på projektet, då man inte tror att det kommer behövas, enligt Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för hälsa, vård och omsorg i Malmö stad. 

– Att vi tar bort minutstyrningen betyder ju inte att vi utökar antalet minuter hos varje brukare. Skillnaden blir snarare att det inte är ett lika detaljplanerat uppdrag, utan personal och brukare får bestämma själva, säger han. 

Löfte från politiker

Socialdemokraterna i Malmö har lovat att minutstyrningen ska tas bort under denna mandatperiod. Men exakt vad det innebär i praktiken kommer att vara upp till facket och arbetsgivaren att definiera. 

– Vi kan inte ha en ordning som innebär att anställda inte tycker att vi tar deras kompetens på allvar. De har möjlighet att söka sig till andra sektorer och det vill vi ju inte, säger Anders Rubin.

Ewa Glimhed tipsar om facklig framgång

Ewa Glimhed är ordförande på Kommunals sektion i Malmö, vård och omsorg. Hon ger tips på hur du når facklig framgång.

  • Ta fram ett bra underlag

Gör enkätundersökningar, fråga medlemmar vad de tycker om saken. Visa arbetsgivaren att ni är flera som tycker samma sak. 

  • Engagera personalen på golvet

Påminn om vikten av att skriva avvikelser och tillbud. I Malmö brukar de tipsa personalen att skriva avvikelser när de tvingats göra en insats halvdant – för att tiden inte har räckt till. 

  • Uppvakta politiker 

Inget gehör från arbetsgivaren? Då är det klokt att ha kontakt med politiker. Be om ett möte med nämndordförande och beskriv situationen. Tänk på att det inte alltid behöver vara så avancerat, det räcker med ett enkelt möte. 

  • Ta inspiration från andra

Kolla hur andra delar av landet har gjort! Finns det en annan sektion som har lyckats driva igenom frågan du önskar få igenom? Ta kontakt och be om råd.