Vad är det som gäller för personliga assistenter i avtalet med Vårdföretagarna? Kan arbetsgivaren ändra ens schema med kort varsel utan att man får ersättning för förskjuten arbetstid?

/ Personliga assistenten 


SVAR: Kollektivavtalet reglerar ingen förskjuten arbetstid. Det framgår dock av arbetstidsbestämmelserna att ”Nytt arbetstidsschema bör anslås senast två veckor innan det träder i kraft om inte annat överenskommes mellan arbetsgivaren och assistenten”

Detta innebär att om arbetsgivaren beordrar den anställda att arbeta på annat sätt än fastställt schema med kortare varsel än 14 dagar träder övertids-/mertidsreglerna in. Det vanliga är dock att den förändrade arbetstidsförläggningen anses vara överenskommen mellan arbetsgivaren och den anställda vilket gör att endast ordinarie lön utgår.