Från den 1 oktober gäller de nya reglerna med krav på elva timmars dygnsvila för anställda i kommuner och regioner. Men undantag finns för räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS-verksamhet som får nya regler den 1 februari 2024.

I Haparanda arbetar Tuula Maijanen som undersköterska på vård- och omsorgsboendet Lunden. Tillsammans har de tagit fram ett förslag på ett nytt schema, i mitten på september ska schemat vara klart.

– Kollegorna säger att det är rena hälsoschemat, säger Tuula Maijanen som också är sektionsordförande för Kommunal Haparanda.

Hon säger det lite skämtsamt. Nu när schemat skulle göras om efter de nya reglerna för dygnsvila tänkte de om helt.

Delade turer ersätts med långpass

Att kollegorna ser förslaget som ett hälsoschema beror på att de slipper ryggpass (kväll följt av morgon), delade turer och varannan helg som de har i dag. I stället blir fler kvällsturer efter varandra och var tredje helg.

På helgerna kan nattpassen bli längre och passen med delade turer ersättas med långpass mellan klockan 7 och klockan 20 med två halvtimmesraster. 

– Det har varit jobbigt med delade turer och det ska bli skönt att testa var tredje helg, säger Tuula Maijanen.

Nu tittar anställda på fler boenden i Haparanda på schemaförslaget. I Haparanda är veckoarbetstiden sedan tidigare 37 timmar. Alltså färre timmar än de 38,25 timmar som är regeln i kollektivavtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Kommunens bemanningsenhet ska se över förslaget och efter semestrarna ska det diskuteras på medlemsmöten och en risk- och konsekvensanalys ska göras. 

Grafik: Elin Steen

Nya scheman kräver nyanställningar

Runt om i landet tas nu schemaförslag fram utifrån de nya reglerna för dygnsvila.

I Tranås får hemtjänsten nytt schema utan delade turer på helgerna eftersom de nuvarande passen är för långa. I stället kortas passen och fler anställs.

I Gävle, Helsingborg och Hammarö berättar Kommunal att nyanställningar görs eller planeras för att nya scheman ska fungera. För att frigöra tid tar Hammarö bort arbetsuppgifter som städning från vårdpersonalen.

Men i andra kommuner är det ännu inte aktuellt att anställa fler enligt Kommunal.

Det gäller till exempel Norrköping, Söderköping, Finspång och Valdemarsvik.

Ryggpass ersätts av blockschema

På många ställen ersätts ryggpass av blockscheman. Det innebär oftast flera kvällspass i rad, som följs av en ledig dag och dagspass. 

Den här typen av scheman har redan införts i två hemtjänstgrupper i Karlshamn, en av dem är Svängsta där Debora Persson är undersköterska. Hon säger att de flesta är nöjda med att inte jobba kväll för att sedan vara tillbaka på jobbet nästa dag klockan 07. 

– Det är skönt att slippa stressen att man ska upp tidigt nästa morgon och man blir lite piggare, säger Debora Persson.

Debora Persson är undersköterska. Hon säger att de flesta är nöjda med att inte jobba kväll för att sedan vara tillbaka på jobbet nästa dag klockan 07. 
Debora Persson är undersköterska. Hon säger att de flesta är nöjda med att inte jobba kväll för att sedan vara tillbaka på jobbet nästa dag klockan 07. 

Själv arbetar hon endast dag i veckorna, schemat är anpassat eftersom hon har barn och en sambo som är borta längre perioder i jobbet.

Därför är det främst hennes helger som har påverkats av det nya schemat. Numera har helgerna endast dagspass eller endast kvällspass. Debora Persson säger att det känns bra att veta vad som gäller, men säger också att barnen tycker att det är tråkigt att hon jobbar helg.

Olika starttider

Sedan tidigare har hemtjänsten slopat delade turer och nu har arbetstiderna anpassats mer till brukarnas behov. Det gör att alla morgonpass inte längre börjar klockan 07, i stället varierar starttiden från klockan 07 till klockan 10. Samtidigt ser verksamheten över ombudsroller, brukarnas behov och hur olika insatser ska göras.

– I dagsläget har vi inte ont om undersköterskor och vårdbiträden, men vi ser att vi har det i framtiden. Därför vill vi avgränsa så att de uppgifterna som medarbetarna gör är det som verkligen är det som är kopplat till vård och omsorg, säger Michelle Karlsson, enhetschef för Svängsta hemtjänst i Karlshamn.

Fakta: Skärpta regler för dygnsvila

EU:s arbetstidsdirektiv säger att man måste ha elva timmars vila per dygn, mellan arbetspassen. I Sverige har det funnits undantag inskrivna i flera kollektivavtal och i praktiken har ”undantag” varit vanliga inom exempelvis vård och omsorg.

EU har krävt att Sverige börjar följa reglerna om elva timmars dygnsvila. Från den 1 oktober blir det mycket svårare att göra undantag.

Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har därför förhandlat om kollektivavtalet för att nå upp till kravet från EU.

Efter stora protester från främst brandmän och personliga assistenter kom fack och arbetsgivare sedan överens om ett särskilt förfarande för de grupperna samt för LSS-personal i övrigt. Inom räddningstjänst och LSS ska det bli möjligt att söka dispens hos en central arbetstidsnämnd för att få ha längre pass än 20 timmar, inom personlig assistans krävs en särskild MBL-förhandling lokalt för längre pass. I båda fallen gäller att undantag kan göras ett år i taget. 

Regelverket för dessa grupper träder i kraft den 1 februari 2024.