Vilka berörs av avtalet?

SVAR: De tre avtalen gäller omkring 1 300 anställda vid drygt 200 företag som har något av Kommunals avtal med Almega Tjänsteföretagen för hästnäringen.

Anställda på Ågesta ridskola i södra Stockholm och Malmö ridklubb är några av dem som omfattas av avtalet för ridinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag. Avtalet för hästskötare och övrig personal hos trav- och galopptränare gäller bland annat anställda hos landets största travtränare som Svante Båth och Peter Untersteiner.

Anställda på Solvalla i Bromma i Stockholm, Åbytravet i Mölndal söder om Göteborg och Jägersro i Malmö är några av dem som omfattas av avtalet för banarbetare vid travbanor. Avtalen gäller från den 1 juni 2023 till den 31 maj 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Avtalet för ridinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag ger i år en löneökning på 1 071 kronor per månad, nästa år är löneökningen 966 kronor per månad. Båda åren höjs lönerna den 1 juni.

Avtalet för hästskötare och övrig personal hos trav- och galopptränare ger i år en löneökning på 1 099 kronor per månad, nästa år är löneökningen 953 kronor per månad. Båda åren höjs lönerna den 1 juni.

Avtalet för banarbetare vid travbanor ger i år i snitt en löneökning på 1 216 kronor per månad, nästa år är löneökningen i snitt 1 021 kronor per månad. Löneökningarna är individuella. Båda åren höjs lönerna den 1 juni.

För anställda vid travskolor höjs lönerna i år med 1 000 kronor och nästa år 973 kronor. Båda åren höjs lönerna den 1 juni.

Fakta: Lägstalöner

Avtalet för ridinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag:

Höjning av minimilöner den 1 juni 2023:

Minimilönerna för de som fyllt 16 och 17 år höjs 2023 med 733 och 784 kronor.

Minimilönerna för övriga yrkesgrupper höjs i år med 1 350 kronor.

Höjning av minimilöner den 1 juni 2024:

Minimilönerna höjs med 3,3 procent.

Avtalet för hästskötare och övrig personal hos trav- och galopptränare:

Höjning av minimilöner den 1 juni 2023:

Minimilönerna för de som fyllt 16 och 17 år höjs 2023 med 730 och 781 kronor.

Minimilönerna för övriga yrkesgrupper höjs i år med 1 350 kronor.

Höjning av minimilöner den 1 juni 2024:

Minimilönerna höjs med 3,3 procent.

Avtalet för banarbetare vid travbanor:

Höjning av minimilöner den 1 juni 2023:

Minimilönerna höjs med 1 350 kronor.

Höjning av minimilöner den 1 juni 2024:

Minimilönerna höjs med 3,3 procent.

Anställda vid travskolor:

Höjning av minimilöner den 1 juni 2023:

Minimilönerna för hästskötare som fyllt 16 och 17 år höjs 2023 med 730 och 781 kronor.

Minimilönerna för övriga hästskötare och andra yrkesgrupper höjs i år med 1 350 kronor.

Höjning av minimilöner den 1 juni 2024:

Minimilönerna höjs med 3,3 procent.

Vad innehåller avtalet?

SVAR: Ersättningar och ob-tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 juni 2023 och med 3,3 procent den 1 juni 2024. Detta gäller alla tre avtalen.

Banarbetare vid travbanor har i avtalet nu tydligare regler hur lönen ska sättas, lönesamtalet och att det ska dokumenteras skriftligt.

Reglerna om dygnsvila har anpassats till EU:s krav.