Jag jobbar på en förskola där förkylningar, magsjukor och andra baciller härjar fritt. Blir jag sjuk måste jag vara hemma och tvingas då till karensavdrag. Det betyder att jag förlorar över 1000 kronor i lön. 

Karensavdrag är en klassfråga. Vi som arbetar med människor utsätts för smitta i högre grad än tjänstemän och akademiker. Vi som arbetar med människor kan inte jobba hemifrån när vi blivit lite småkrassliga av smittan vi utsatts för på arbetsplatsen.

Medan många med mer högavlönade arbeten i stället jobbar hemifrån när de inte känner sig friska nog för att gå till jobbet. 

Vi med låga löner drabbas hårdast

Det känns galet orättvist och det gör mig arg att det är vi som har de lägsta lönerna som drabbas hårdast av karensen. 

Avdraget för karens är mycket pengar för mig. Inte minst nu när allt blivit så dyrt. Mat, el, drivmedel och räntor blir allt dyrare samtidigt som lönerna inom förskola, skola, sjukhus och äldrevård inte är särskilt höga.

För tyvärr är det ju så att arbetet med det viktigaste och käraste vi har – andra människor – inte anses vara värt särskilt mycket. 

Det är inte rättvist att vi som jobbar där smittor härjar runt ska behöva ta karens. Det är helt fel. Ta bort karensen helt.

Det är inte rättvist att vi som jobbar där smittor härjar runt ska behöva ta karens. Det är helt fel. Ta bort karensen helt. Eller inför några karensfria dagar per termin för oss som arbetar med människor, om man är rädd för att det ska missbrukas. 

Ta bara bort karensavdraget

När jag tar emot ett litet barn på morgonen beklagar sig föräldern om sin förkylning innan den pussar sitt barn på kinden och lämnar över barnet till min famn. Barnet lägger sin föräldrapussade kind mot min. De vinkar hej då.

En knapp vecka senare är jag hemma med förkylning och karens.      

Ta bara bort karensavdraget, tack. Jag vill inte bli sjuk på mitt jobb och förlora över 1000 kronor varje gång. Även utan karensavdrag är det svårt att få våra löner att räcka till.