Jag arbetar på schema. Vid två tillfällen blev jag sjuk. Först en måndag, sedan återkom jag till jobbet tisdag, onsdag. Sedan var jag ledig torsdag, fredag. Jag återkom till jobbet lördag men insjuknade på nytt söndag och återkom till arbete måndag. Min arbetsgivare har tagit två karensavdrag, både måndag och söndag. Är det korrekt?

/ Dyrt att vara sjuk


SVAR: Ja, reglerna kring sjuklön säger att om det har gått fem kalenderdagar eller mer när arbetstagaren blir sjuk igen så får man en ny karensdag och en ny sjuklöneperiod påbörjas. Jag uppfattar dig som att det har gått fem kalenderdagar mellan sjukdomstillfällen och då är det korrekt att du drabbas utav två karensdagar. Observera att det kan finnas andra regler i kollektivavtalen.