Jag har varit sjuk, blev frisk och sedan sjuk igen inom fem dagar. I det läget slipper jag karensdagen. Normalt behöver man läkarintyg från dag åtta. Men hur blir det i det här fallet? Gäller kravet på läkarintyg från den allra första sjukdagen? Eller kan man vara sjuk sju dagar den andra perioden och kravet på läkarintyg gäller från dag åtta? 

/ RJ


SVAR: Ja, läkarintyget ska lämnas dag åtta i den nya sjukperioden.