Vad är trygghetspension?

SVAR: Det är sjukersättning för de som har max fem år kvar till pension och är så utslitna eller sjuka att de inte längre kan jobba hel- eller deltid. 

Vad är skillnaden mot vanlig sjukersättning?

SVAR: Den största skillnaden är att arbetsförmågan prövas mot de arbeten du har erfarenhet av de senaste 15 åren. Försäkringskassan ska inte kunna neka ersättning genom att säga att du kan ta ett arbete som skulle kunna finnas i teorin, det som kritiker har kallat för hittepå-jobb.

När kan du gå i pension?

Höjd pensionsålder

När kan du gå i pension? Kolla här!

KA reder ut

Betyder det att Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan mot det jobb jag haft senast?

SVAR: Arbetsförmågan ska prövas mot de arbeten du haft de senaste 15 åren. Om du har jobbat på ett äldreboende hela den tiden så är det ditt arbete där som Försäkringskassan ska bedöma om du klarar av. Men har du även haft andra typer av jobb ska arbetsförmågan prövas även mot dessa.

Reglerna säger att arbetsförmågan också kan bedömas mot ”andra lämpliga arbeten som är tillgängliga”. Vad betyder det? 

SVAR: Det ska vara ett arbete som finns, en tjänst som är tillgänglig. Vad som menas med det är inte tydligt. Men Kommunal och LO tolkar det som att det handlar om en typ av skyddade arbeten, som ett jobb på Samhall. Finns det ingen sådan tjänst så ska Försäkringskassan inte kunna neka ersättning. Men lagstiftningen är ny och det kommer troligen att bli många rättsprocesser för medlemmar som nekas ersättning. Kommunal uppmanar medlemmar att söka rättshjälp av facket så att det kan drivas fram en praxis.

Hur får man rättshjälp av facket?

SVAR: Om du nekas sjukersättning kan du be din sektion om hjälp. Sektionen kan be avdelningen ansöka om rättshjälp från förbundet. Om ansökan beviljas kommer du få hjälp av Kommunals jurister. Du kan ansöka om rättshjälp först när du bett Försäkringskassan ompröva beslutet, och sedan överklagat till förvaltningsrätten.  

Kan jag söka trygghetspension även om jag redan fått avslag på sjukersättning?

SVAR: Ja, du kan lämna in en ny ansökan. Men det är enbart för tiden från och med 1 september som en persons arbetsförmåga bedöms enligt de nya reglerna. Du kan alltså inte ansöka om trygghetspension retroaktivt för tiden före den 1 september. Fram till dess prövas du mot de vanliga reglerna för sjukersättning. 

Finns det någon grupp sjuka som inte har rätt till trygghetspension?

SVAR: Ja, den som inte har arbetat alls de senaste 15 åren kan inte få trygghetspension. Då prövas rätten till sjukersättning enligt de vanliga reglerna.

Betyder trygghetspensionen att fler kommunalare kommer att kunna få sjukersättning?

SVAR: På Kommunal och LO tror man att det är fler som kommer att få ersättning. Många kommunalare har haft en stabil anställning inom samma arbetsområde, som arbetsförmågan kan prövas mot. Men hur positiv effekt lagändringen får beror på vilken tolkning Försäkringskassan kommer att göra. Och i slutändan hur de vägledande domarna kommer att se ut.  

Även för trygghetspension krävs att arbetsförmågan är ska vara stadigvarande nedsatt. Vad betyder det?

SVAR: Det betyder att arbetsförmågan i princip ska vara nedsatt för alltid, en bedömning som är svår att göra för en läkare. LO hade velat att det räckt med en nedsatt arbetsförmåga på minst tre år. Men så blev det inte.

Hur mycket ersättning ger trygghetspension?

SVAR: Ersättningen är densamma som för vanlig sjukersättning, det vill säga 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån den lön du har haft.

Kan jag jobba samtidigt som jag har trygghetspension?

SVAR: Samma regler gäller som vid sjukersättning. Det beror på om du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga. Har du trygghetspension på heltid kan du inte jobba samtidigt, för du får hel ersättning för att Försäkringskassan har bedömt att du inte kan jobba alls. Har du däremot trygghetspension på 50 procent kan du arbete på resterande 50 procent.

Vad hände med Kommunals förslag om en Britt-Marie-pension? 

SVAR: Kommunal tycker inte att det räcker med att fler kan få sjukersättning. Facket vill att de som haft ett långt och tungt yrkeslivs ska kunna få en bra pension innan de är utslitna. Det kallas för Britt-Marie-pension, men Kommunal har inte preciserat mer vad det skulle innebära. Kommunals ordförande Malin Ragnegård har sagt att de ”behöver jobba med mer exakta förslag om både ålder och pensionens storlek”.

Källor: Kommunals ombudsman Anne-Maria Carlsgård och LO:s utredare Kjell Rautio.