– Vi hade trott att det skulle öka, men vi har inte sett något större inflöde än det normala, säger Andreas Pettersson, områdeschef för avdelningen för funktionsnedsättning och talesperson för frågor om sjuk- och aktivitetsersättning på Försäkringskassan. 

S-regeringen lanserade reformen som en ventil för utslitna som inte orkar jobba till pensionen.

 – Trygghetspensionen är en avgörande insats för ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet, slog socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) fast när reglerna sjösattes.

Totalt var det förra året 69 000 personer i åldern 60 år och äldre som hade sjukersättning. Regeringen har uppskattat att nästan 7 000 fler i den åldersgruppen kommer att beviljas sjukersättning med de nya reglerna.

Fler söker sjukersättning

Kommunalarbetaren har begärt ut statistik från Försäkringskassan som visar att det under september kom in 694 ansökningar om sjukersättning från personer som fyllt 60 år. För samma månad 2021 var antalet 413.

Det har alltså skett en ökning med 281 ansökningar. Men bland dessa kan det finnas ansökningar som gäller en period längre tillbaka i tiden och de prövas inte enligt de nya reglerna för trygghetspension. 

Det här är trygghetspension

  • Den som beviljas trygghetspension får sjukersättning. Ansökan görs på samma blankett.
  • Skillnaden är prövningen av arbetsförmågan. Den som ansöker om sjukersättning och har max fem år kvar till pensionsåldern ska från den 1 september få sin arbetsförmåga prövad mot arbeten de har haft de senaste 15 åren. Försäkringskassan ska inte kunna neka dig ersättning genom att säga att du kan ta ett arbete som kan finnas i teorin.
  • Det krävs fortfarande att arbetsförmågan ska vara nedsatt för all framtid.
  • Trygghetspension går att ansöka om på hel eller deltid.

På Försäkringskassan har man rustat för att få ta emot fler ansökningar, med rekryteringar och utbildningsinsatser.

– Tanken är att det ska bli en generösare försäkring. Att de som fått avslag på sjukersättning får en möjlighet att söka igen, och om man är sjukskriven och det bedöms att man inte kan återgå till sitt arbete så ska vi också pröva möjligheten att byta ut sjukpenning mot sjukersättning, säger Andreas Pettersson.

En förklaring till att inte fler ansökningar har kommit in tror han kan vara att de nya reglerna inte uppmärksammats särskilt mycket. 

Lättare för dem över 60

Kommunal ska nu ta med information om trygghetspensionen i sina veckobrev till sektioner och avdelningar. 

– Det är så viktigt att våra medlemmar som fått nej till sjukersättning vet att de nu har en ny chans, säger ombudsman Anne-Maria Carlsgård.

Pensionär (gerebild).

Så kan utslitna få gå i pension

KA reder ut

Även om de nya reglerna innebär lättnader, krävs det fortfarande att arbetsförmågan är permanent nedsatt.

Kan det vara en förklaring till att inte fler har ansökt, att man tänker att det är ingen idé?

– Trygghetspensionen är ju ingen quick fix, men jag tror inte det. Det är i alla fall lättare nu för de som är över 60 år, säger Anne-Maria Carlsgård och understryker att Kommunal kan ge medlemmar som nekas ersättning rättshjälp.

Andreas Pettersson på Försäkringskassan påpekar att sjukersättningen är betydligt lägre än sjukpenningen. Den som får sjukersättning får 64,7 procent av sin genomsnittliga inkomst.

– Men tanken är att sjukförsäkringen ska bli mer generös. Sjukersättningen är generellt en sträng lagstiftning och det här var ju ett försök att göra det lite mer anpassat för dem som inte har så många år kvar.