De som berörs av varslet på avtalet för trädgårdsanläggning är anställda på elva arbetsplatser. Arbetsplatserna det gäller är Peab Anläggning på flera platser i Skåne, Svensk markservice i Svealand AB i Värmland och Uppsala, Två Smålänningar AB i Lidingö och Stockholm. Även anställda på LB Andersson trädgård AB, Park & Trädgård i Bohuslän AB på Hisingen och i Alingsås omfattas av varslet.

Samtidigt som strejken bryter ut hos dessa arbetsgivare startar en nyanställnings- och inhyrningsblockad samt övertid- och mertidsblockad, på samma arbetsplatser.

Varslet kan komma att utökas.

På avtalsområdet finns cirka 3 000 anställda.

Det här handlar konflikten om

Kommunal kräver att lägstalönerna i avtalen höjs i enlighet med märket som sattes i samband med industriavtalet tidigare i år, något arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare säger nej till. Kommunal anser att det är en principiellt viktig fråga.

– En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Konflikten handlar om märket och att Gröna arbetsgivare inte vill höja avtalens lägstalöner enligt det märke som gäller på svensk arbetsmarknad. Det är oacceptabelt. Vi ska inte ha fattiga arbetare i Sverige, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal i ett pressmeddelande.

I andra avtal som Kommunal tecknat i år har märket betytt att lägstalönerna höjts.

I avtalet för trädgårdsanläggning finns enligt Kommunal fem olika lägstalöner utifrån ålder, utbildning och erfarenhet. Den allra lägsta lägstalönen är 21 412 kronor. Kommunal kräver att samtliga ska höjas med 1 350 kronor så som lägstalönerna gjorts i andra avtal. Men Gröna arbetsgivare säger nej. Uppfattningen är också olika om hur löneökningarna ska beräknas avtalets andra år.

Viktigt att markera till andra arbetsgivare

Kommunal blev tvingade att varsla om strejk enligt Malin Ragnegård:

– Det är viktigt att markera direkt till övriga arbetsgivare i den här avtalsrörelsen och på svensk arbetsmarknad att det här är en strid som vi kommer att ta och vi kommer att ta den gemensamt med LO, för det här är väldigt viktigt för oss att hålla fast vid, säger hon.

Malin Ragnegård, Kommunal.
Malin Ragnegård, Kommunal.

Totalt förhandlar Kommunal cirka 45 avtal i år, av dem är det ett 40-tal avtal som ännu inte är klara.

– Vi kommer inte tolerera något annat än att man höjer de lägsta lönerna på samtliga avtal som vi har i avtalsrörelsen, säger Malin Ragnegård.

Är det här ett problem i förhandlingarna om flera avtal?

– Hittills har det gått bra, men vi har ju hört tonläget från arbetsgivare under lång tid att det är flera som inte tycker att man ska höja lägsta lönerna. Vi har förhoppningar om att förhandla oss till bra avtal, vi har många avtal kvar och sitter i flera förhandlingar just nu. Men behövs det är vi alltid redo att varsla om konflikt, säger Malin Ragnegård.

Arbetsgivarna ser en ”höglönesatsning”

Gröna arbetsgivare ser inte lägstalönerna på samma sätt. När Kommunal räknar till fem lägstalöner i avtalet ser arbetsgivarna det som att det finns tre lägstalöner.

– Om alla löner i ett riksavtal är att betrakta som de lägsta, då blir det jädra dyrt i slutändan, säger Örjan Lenárd, förhandlingschef Gröna arbetsgivare.

I stället för en låglönesatsning anser han att det blir en ”höglönesatsning” om lönerna för dem med längre erfarenhet höjs.

Enligt Örjan Lenárd skulle Kommunals krav på att samtliga löner höjs med 1350 kronor innebära att löneökningarna skulle bli nära 8 procent, i stället för 7,4 procent som på övriga arbetsmarknaden.

Fotnot: Arbetsplatserna som berörs av konflikten (extern länk).