Personliga assistenter, brandmän, stödassistenter och andra i LSS-verksamhet kan få undantag från kraven på dygnsvila och därmed arbeta dygnspass. En ny överenskommelse har träffats mellan Kommunal, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. Kommunals ordförande Malin Ragnegård är nöjd med överenskommelsen.

Betyder det här att dygnspassen blir kvar?

– Ja, att det finns möjlighet att fortsätta att ha dygnspass. Men det kommer inte att gå att köra på precis som vanligt, för personlig assistans ska det föregås av en MBL-förhandling lokalt. När det gäller räddningstjänst och övrig LSS kan man få dispens. Det är för att säkerställa att det är utifrån verksamhetens behov, att man har sett över andra möjligheter att förlägga arbetstiden men att det här är det enda möjliga alternativet. Och då kommer man få dispens för att ha 24-timmarspass. 

Christina Woxblom Andersson, personlig assistent i Bollnäs.

Skärpta viloregler

Dygnspass kan räddas – men oron finns kvar

Arbetstider

Kan det bli lättare med undantag inom personlig assistans än i räddningstjänst och övrig LSS där det krävs dispens?

– Om man ska få göra undantaget med 24-timmarspass krävs en lokal förhandling, det behövs ju inte i ett dispensförfarande. På det viset är det ett steg som man inte behöver ta. Men det behövs fortfarande ett fackligt inflytande, det måste säkerställas att det är för verksamhetens bästa och att man har uttömt andra alternativ och att man gör en riskbedömning och att personalen får tillräcklig återhämtning. Är man sedan överens så kan man köra på.

Personliga assistenter påverkas på ett annat sätt eftersom LSS-lagstiftningen ger stort utrymme för självbestämmande för brukaren.

Betyder överenskommelsen att dygnspass kommer finnas i samma omfattning som nu?

– Det är svårt att säga, det här kommer att börja gälla i februari. Om ett år kommer vi att se vad det här får för effekter.

Jeanette Hedberg, SKR.
Jeanette Hedberg, SKR.

 

Jeanette Hedberg, SKR:s förhandlingschef, säger att hennes bedömning är att färre kommer jobba dygnspass från och med den 1 februari jämfört med i dag.

– Arbetsgivarna är skyldiga att uttömma alla möjligheter att bemanna verksamheterna enligt reglerna i avtalet innan dispens kan ges, säger hon.

Men det blir stopp för pass som är längre än 24 timmar.

När det gäller dispens för räddningstjänst och övrig LSS kommer den att beviljas ett år i taget. Malin Ragnegård, Kommunal, kan inte svara på hur risken är att det blir nej till dispens:

­ – Jag vet inte, jag förutsätter att man har gjort ett gediget arbete och jag förutsätter också att de som har 24-timmarspass i dag har det för att verksamheten kräver det. Jag kan inte säga i dag hur svårt eller enkelt det kan bli.

Finns det en risk att EU har en annan tolkning?

– Det finns en risk, det här ska ju skickas nu till EU för att ingå i granskningen som görs av den tidigare överenskommelsen om dygnsvilan. Vi hoppas och tror att EU ska säga okej till det här, säger Malin Ragnegård.

Vad vill du säga till dem som är oroliga?

– Det lokala inflytandet är viktigast av allt, nu startar arbetet för oss att få ut information på arbetsplatserna om vad som gäller. Självklart ska man ha inflytande över sina arbetstider och sin schemaläggning. Vi vill ha mer inflytande inte mindre.

Vilken betydelse har protesterna haft?  

– Det har varit ett fantastiskt engagemang, det visar ju på hur viktigt det är med arbetstider och schemaläggning. Jag önskar att det här engagemanget fortsätter i många andra frågor. Att man höjer sin röst och protesterar och kommer med förslag på hur man vill ha det. Det är så vi hela tiden kan flytta fram våra positioner och bli starkare som fackförening. Så jag välkomnar medlemmarnas engagemang, säger Malin Ragnegård. 

SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg säger att hon har förståelse för reaktionerna och engagemanget men att oavsett protester har man varit tvungna att anpassa avtalen efter EU-direktivet.

– Vår uppgift är att verka för bästa möjliga lösning där vi behöver beakta flera olika perspektiv och intressen men det är inget alternativ att förhandla fram regler som är  oförenliga med direktiv och lag.

Dygnspassen – detta har man kommit överens om

  • Kommunal och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om regler som kan göra det möjligt med arbetspass på 24 timmar.
  • För räddningstjänst och LSS-verksamhet förutom personlig assistans, ledsagning och avlösning införs ett dispensförfarande för arbetspass som är längre än 20 timmar men högst 24 timmar.
  • Dispens ska sökas av arbetsgivaren hos den centrala arbetstidsnämnden som består av företrädare för Kommunal och SKR/Sobona. Ett dispensbeslut gäller som längst ett år i taget.
  • Inom personlig assistans (gäller även ledsagare och avlösare) krävs i stället en MBL-förhandling lokalt om undantag från regeln att arbete och jour tillsammans får vara högst 20 timmar. Där kan man komma överens om 24-timmarspass.
  • Förutom ändringar i arbetstidsbilagorna Bilaga J och Bilaga R har det så kallade PAN-avtalet förhandlats om, som i första hand berör anhöriganställda assistenter och anhörigvårdare. Även här krävs MBL-förhandling för att det ska bli möjligt med 24-timmarspass.
  • De nya reglerna för räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS börjar gälla från den 1 februari 2024. Det betyder att anställda inom LSS, räddningstjänst och personlig assistans fortsätter att arbeta som nu till och med januari nästa år.