I slutet på förra sommaren meddelade Kommunal att man stämt Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB, där Roger Nissilä varit anställd sedan 2002 och sedan 2008 haft anställningsformen ”för viss tid så länge uppdraget varar”.  

Stämningsansökan riktar sig också mot arbetsgivarorganisationen Fremia som har kollektivavtal med Kommunal där anställningsformen är avtalad.

­– Det är väldigt märkligt att man attackerar ett kollektivavtal som man har tecknat. När vi förhandlar är det många frågor uppe på bordet och den här anställningsformen har vi förhandlat fram gemensamt som parter, säger Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef på Fremia. 

Det som ska prövas i domstolen på fredag den 14 april är om Roger Nissilä egentligen borde vara tillsvidareanställd men också om Kommunals kollektivavtal är förenligt med Lagen om anställningsskydd (Las) och med EU:s så kallade visstidsdirektiv. Kommunal vill alltså ogiltigförklara sitt eget kollektivavtal.

Branschen har förändrats

Anställningsformen har funnits ända sedan avtalet slöts 1994 med Fremia, som då hette KFO, i samband med att LSS-reformen kom till.

– Avtalet tillkom i en tid innan EU-direktivet fanns som är tänkt att ge skydd mot den här typen av anställningsformer säger Ellinor Gudmundsson förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd och en av juristerna som driver fallet för Kommunals räkning.

Fackets jurister hävdar att anställningsformen vare sig är förenlig med visstidsdirektivet eller med Las.

Kollektivavtalen har inte hängt med branschen.

Lia Scheding, Kommunals ombudsman

– Vi menar att det här är frågan om ett varaktigt behov av arbetskraft och då är det huvudregeln i Las som ska tillämpas. Det vill säga tillsvidareanställning, säger Ellinor Gudmundsson.

Kommunal pekar också på hur branschen har förändrats sedan 1994.

– Nu är det stora företag som är arbetsgivare på ett mer sedvanligt sätt än hur det såg ut då. Kollektivavtalen har inte hängt med branschen, sade Kommunals ombudsman Lia Scheding i samband med att stämningen offentliggjordes.

Hoppas på bättre villkor

Kommunal hoppas på att en eventuell framgång i målet ska leda till bättre villkor för alla personliga assistenter. Den målet handlar om, assistenten Roger Nissilä, är inne på samma linje.

– Det är inte främst för att jag ska få en tillsvidareanställning själv, sade Roger Nissilä till Kommunalarbetaren i augusti. 

Vi tänker att det påverkar det här enskilda fallet men det är för tidigt att säga.

Jasmina Helander

Arbetsgivarorganisationen Fremia är inte lika säkra på att den kommande domen kommer få så stor betydelse, även om den går i Kommunals favör.

– Vi tänker att det påverkar det här enskilda fallet men det är för tidigt att säga, det är det vi får se, säger Jasmina Helander.

Uppsagd utan sakliga skäl

Motsvarande anställningsform finns i avtalet med Vårdföretagarna. I praktiken betyder det att en personlig assistent kan bli uppsagd utan att arbetsgivaren behöver ange några sakliga skäl.

Dom brukar meddelas cirka sex veckor efter AD-förhandlingar men i det här fallet skulle det kunna dröja längre om domstolen anser att man behöver ett klargörande från EU-domstolen.

– Då kan det dra ut på tiden. Den möjligheten och skyldigheten har Arbetsdomstolen när det handlar om en eventuell konflikt mellan den nationella lagstiftningen och EU:s lagstiftning, säger Ellinor Gudmundsson vid LO-TCO Rättsskydd.