Vad har hänt?

SVAR: Kommunal vill ogiltigförklara delar av sitt eget kollektivavtal på assistansområdet med arbetsgivarorganisationen Fremia. Därför har man skickat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen, mot Fremia och ett assistansbolag i Jämtland. Tidningen Arbetet var först med att rapportera om detta.

Målet gäller en personlig assistent vid bolaget som varit visstidsanställd i 20 år, enligt anställningsformen ”så länge uppdraget varar”. Avtalet säger ingenting om hur och när en sådan anställning ska gå över till en fast anställning. Det strider mot lagen om anställningsskydd, las, hävdar Kommunal och vill att medlemmen ska få en fast anställning.

Vad händer om Kommunal får rätt?

SVAR: Domen blir då, som det heter prejudicerande, att det som sägs i domen följs av andra i branschen. Då skulle tusentals personliga assistenter anställda av assistansbolag få en ökad anställningstrygghet och få större möjligheter till fasta tjänster och i förlängningen längre uppsägningstider.

Hur ser anställningsvillkoren ut i dag?

SVAR: I värsta fall kan man som personlig assistent i privata assistansbolag bli uppsagd och få sluta inom två veckor om till exempel samarbetet mellan brukare och assistent inte fungerar. 

Dessutom finns alltså ingen regel, som i de flesta fall på den övriga arbetsmarknaden, om hur och när anställningsformen övergår i en fast anställning. Det är framför allt detta Kommunal tar strid för och ogiltigförklarar egentligen sina egna avtal.

Men ett positivt domstolsutslag kan, enligt Kommunal, påverka även de korta uppsägningstiderna eftersom arbetsgivarna då inte kan ha visstidsanställda hur länge som helst. Och för fast anställda är uppsägningstiden längre, enligt gällande avtal.

De allra flesta har också timlön och inte månadslön.

Påverkas Vårdföretagarnas avtal, som många har, också?

SVAR: Ja. Om Kommunal vinner målet påverkas även avtalet med Vårdföretagarna eftersom domen skulle bli prejudicerande. Deras avtal har ungefär samma skrivningar vad gäller uppsägningstiderna och regler om övergång till fast anställning saknas.

Men varför gick Kommunal med på att skriva sådana här avtal från början?

SVAR: När LSS-lagen kom i mitten på 90-talet tänkte man att det var lagen om husligt arbete som man skulle tillämpa, där anställningstryggheten i mångt och mycket saknades. Avtalen skrevs utifrån hur den lagen såg ut då. Och hur den privata assistansmarknaden såg ut då.

– Sen har branschen förändrats, nu är det stora företag som är arbetsgivare på ett mer sedvanligt sätt än hur det såg ut då. Kollektivavtalen har inte hängt med branschen, säger Kommunals ombudsman Lia Scheding.

Varför händer det här just nu, avtalen har sett likadana ut sedan 90-talet?

SVAR: Tidigare var man bundna till att tvister av detta slag skulle avgöras i en skiljenämnd men den förhandlingsordningen har upphört att gälla sedan mars i år. Kommunal sade upp ordningen 2020 och man har inte lyckats komma överens med Fremia om en ny.

Beslut i skiljenämnder är inte offentliga och kan därför aldrig bli prejudikat som nu kan bli fallet när det ska avgöras i Arbetsdomstolen. I avtalet med Vårdföretagarna finns också skiljenämnd med i förhandlingsordningen och är där en del av avtalet.

Kommunal har drivit frågan om att förändra förhandlingsordningen i avtalsrörelser.

Vad händer om Kommunal förlorar målet? Kan fler branscher ta efter assistansbranschen?

SVAR: Kommunal bedömer att man inte har så mycket att förlora. Då fortsätter det som förut för de personliga assistenterna

– LSS gör att det är speciellt i den här branschen. Och det som är pudelns kärna är den enskilda brukarens rätt att välja sin assistent till vilket pris som helst kontra las och anställningstryggheten. Den typen av speciella ingredienser finns inte i så jättemånga olika branscher. Jag tror inte att vi sätter någon sten i rullning som kan få jättestora konsekvenser för andra branscher, säger Lia Scheding.

När kommer detta att avgöras?

SVAR: Inga datum är uppsatta ännu för förhandlingar men Kommunal hoppas att en dom ska komma före nästa sommar 2023.