Jag har jobbat som assistent i över 20 år och de senaste 17 åren med samma brukare. Jag har världens bästa yrke. Men avtalet som reglerar mina arbetsvillkor är uselt:

  • Två veckors uppsägningstid.
  • Anställd så länge uppdraget varar.
  • Dålig löneutveckling – individuell och differentierad lön (vilket innebär att jag ska ha möjlighet att påverka min egen löneutveckling) men där jag fått potten i alla mina yrkesverksamma år.

Allvarliga problem

Just nu upplever branschen några av de största problem man haft sen assistansen startade för nästan 30 år sedan. Det blir svårare och svårare att hitta folk som vill jobba som personliga assistenter. Det finns få vikarier.

Den kanske viktigaste av många orsaker till detta är våra avtal som ger dåliga och otrygga arbetsvillkor, men också att arbetsgivarna inte är villiga att betala ut övertidsersättningar utan tycker att vi kan vara ”bjussiga” och ta extrapass utan extra ekonomisk kompensation.

Det blir svårare och svårare att hitta folk som vill jobba som personliga assistenter. Det finns få vikarier.

Vi behöver få till kraftiga förändringar i branschen om den ska överleva över tid. En väg Kommunal använder för att försöka få förändring är via Arbetsdomstolen där vi har en stämningsansökan inlämnad kring frågan om anställningsavtal. Kan man vara ”vikarie” på sin arbetsplats hur länge som helst innan man får en tillsvidareanställning?

Las borde gälla oss också

Kommunal säger att Lagen om anställningsskydd är den som borde gälla även i vår bransch medan arbetsgivarorganisationen menar att LSS-lagstiftningen står över detta, där man menar att brukarens rätt är det viktigaste.

Detta är ett av många sätt att få till en förändring, andra sätt är att se till så att vi blir fler medlemmar i Kommunal som är personliga assistenter så att vi tillsammans kan vara med och påverka våra kollektivavtal genom avtalsförslag och förhandlingar.

Tillsammans har vi möjligheten att styra och påverka vår framtid!