Varje vecka läser vi i media om kaoset inom sjukvården. Ständiga överbeläggningar med hög belastning och orimlig arbetsmängd för all personal. Ett av orden stavas underbemanning.

Arbetsmiljön har omvandlats från på gränsen, till tung och slitsam för medlemmarna i Kommunal. 

Tuffa arbetstider, ofta i anställningsformen blandad dag/natt tär på privatlivet och lönen är oförskämt låg. En rå och tuff jargong har blivit normen tillsammans med beordrad övertid. Sammantaget en dålig arbetsmiljö.

Med tiden svängde pendeln igen och sjukvården insåg att den inte klarade verksamheten utan undersköterskan.

Vi välkomnar det beslut som den förra, S-ledda, regeringen tog om att från och med 1 juli 2023 införa skyddad yrkestitel för undersköterskor. Politikernas beslut kom till efter att Kommunals kongress 2016 beslutat om att yrket behöver regleras.

Under 1980-talet klingade undersköterska status och framtid. Det var det absoluta yrket för dig som ville jobba med sjuka människor, få ge av dig själv, finnas till för människor med olika behov, lägga om sår, ta blodprover och kunna föra unika samtal. 

Många fler behöver ges chansen att läsa och utbilda sig till undersköterskor anser Cecilia Theander, Eva Lövquist, Agneta Persson och Ann-Louise Levau.

Utbildningen skrotades

Under 1990-talet skrotades en välfungerande utbildning till förmån för ett experiment där tanken fanns att endast sjuksköterskor skulle anställas i sjukvården medan titeln undersköterska skulle användas inom kommunens äldreomsorg. 

Undersköterska (genrebild).

Skyddad yrkestitel

Så ska skyddad yrkes­titel fungera

KA reder ut

Med tiden svängde pendeln igen och sjukvården insåg att den inte klarade verksamheten utan undersköterskan. Då var skadan redan skedd i den modifierade utbildningen till undersköterska. De som examinerades var utbildade för äldreomsorgen. Nu behövdes de i sjukvården och utbildningen hade inte gett dem den kunskap som behövdes. I dag finns det som tur är en enhetlig, grundläggande utbildning för undersköterskor. 

Stort behov av undersköterskor

Undersköterskan är en av de viktigaste funktionerna i personalteamet runt en patient.

I rollen som undersköterska på en vårdavdelning är kommunikationen mellan patient och sjukvårdsteamet helt avgörande och det är undersköterskan som tolkar och uppfattar patientens signaler. Känner patienten obehag, smärtor, stress är det undersköterskan som åtgärdar och rapporterar så att läkemedel kan justeras och rätt behandling sättas in.

Med en titel höjer vi statusen

Många fler behöver ges chansen att läsa och utbilda sig till undersköterskor. Och behovet är stort. Enligt Statistiska centralbyrån kommer det enbart i Skåne att behöva anställas 40 000 nya undersköterskor fram till 2035. Det beror dels på stora pensionsavgångar, dels på en åldrande befolkning.

Den skyddade yrkestiteln är efterlängtad. Den kommer att medverka till att höja statusen för undersköterskan och förhoppningsvis locka fler till yrket som under rätt förutsättningar är ett yrke att glädjas i, bli tillfreds av och utvecklas med.