Den skyddade yrkestiteln för undersköterskor införs 1 juli. Det betyder att man efter den dagen måste ha ansökt om och fått ett särskilt yrkesbevis för att kalla sig undersköterska.

Nu har Socialstyrelsen presenterat vilka krav som gäller för att få beviset. 

– Det kommer att krävas godkända betyg i vård- och omsorgsämnen och i svenska. För den som börjar sin utbildning efter den 1 juli kommer det också att krävas godkända betyg i samhällskunskap. Arbetslivserfarenhet och andra meriter kan också vägas in för den som inte helt klarar betygskraven, säger Anders Kring, jurist på Socialstyrelsen i ett uttalande.

Godkända betyg

Kraven handlar om godkända betyg från en utbildning med inriktning mot vård och omsorg på gymnasienivå. Kraven ska användas på både nuvarande och äldre utbildningar (läs mer nedan).

Det går att ansöka om yrkesbeviset från 1 juli. Ansökan görs via Socialstyrelsen, som kommer att ha en e-tjänst för detta på sin hemsida (det ska också gå att skicka in en blankett). Socialstyrelsen räknar med en anhopning av ansökningar men säger sig ha anställt mer personal för att klara av dem, och räknar med att handläggningen per ansökan kommer att ta cirka fyra veckor. 

Ansökningsavgift för intyget

Avgiften för att ansöka om yrkestiteln undersköterska blir 320 kr, vilket är den lägsta möjliga avgiftsnivån.

Den som 1 juli har en fast anställning med titeln undersköterska har tio år på sig att ansöka om den skyddade titeln, och har rätt att kalla sig undersköterska under tiden. Efter 1 juli 2033 måste de dock ha skaffat yrkesbeviset för att få kalla sig undersköterskor. 

Sjuksköterskor får titeln

Den som har en sjuksköterskeutbildning får också rätt att använda den skyddade yrkestiteln undersköterska. Det gäller däremot inte för sjuksköterskestudenter eller färdigutbildade läkare.

Kraven som gäller:

För dig som har godkända betyg från en utbildning med gymnasiepoäng (från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel):

En sökande som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg ska få bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska om sökanden har godkända betyg om minst:

  • 1 350 gymnasiepoäng i ämnen, på kurser eller från gymnasie- eller komvuxarbete med inriktning mot vård och omsorg 
  • 100 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk, och 
  • 50 gymnasiepoäng i samhällskunskap. 

En sökande som före den 1 juli 2023 påbörjade en utbildning med inriktning mot vård och omsorg ska få bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska om sökanden har godkända betyg om minst:

  • 1 240 gymnasiepoäng i ämnen eller på kurser med inriktning mot vård och omsorg 
  • 80 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk

För dig som har godkända betyg från en utbildning utan gymnasiepoäng:

  • En sökande som har en utbildning på gymnasienivå från den tid då gymnasiepoäng inte förekom ska få bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska om sökanden har godkända betyg i de ämnen eller på de kurser med inriktning mot vård och omsorg som ingick i de grenar och varianter av vårdlinjen och omvårdnadslinjen där huvudinriktningen var vård och omsorg, social servicelinje, eller annan utbildning på gymnasienivå som motsvarar någon av dem. (Samtliga betyg som anges med skalan 1-5 ska gälla som godkända.)
  • För att få bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska sökanden även ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. 

För dig som har intyg från en folkhögskola:

Ett intyg från skolan gäller som godkända betyg vid tillämpningen av denna författning om det av intyget framgår: 

  • vilka ämnen eller kurser som har ingått i utbildningen 
  • och att godkända resultat i ämnena eller på kurserna har uppnåtts 

Utan godkända betyg

Det finns också specialregler för personer som har en kombination av utbildningar med och utan gymnasiepoäng och för dem som inte helt uppfyller kraven på godkända betyg. De kan få bevis om att använda yrkestiteln undersköterska om de uppfyller vissa andra kriterier. Det kan handla om att man arbetat som undersköterska (eller ett närliggande yrke) på heltid i minst ett år de senaste fem åren.

Här finns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel i sin helhet.