I går slog nyheten ner som en bomb – det stora vård- och omsorgsföretaget Humana Assistans får sitt tillstånd indraget av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Orsaken är stora brister där assistansersättning betalats ut till personer som inte haft rätt till den, där arbetad tid redovisats för personliga assistenter trots att de inte utfört arbete och där företaget återkommande brutit mot arbetstidslagen.

Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att det faktum att fusk förekommit hos en så stor aktör är allvarligt för tilliten till välfärden.

– Vi har under lång tid sagt att det behövs mer ordning och reda i välfärden. Vi behöver ta tag i att det finns mer insyn och tillsyn. Man behöver ta ett större arbetsgivaransvar och här är det uppenbarligen många av delarna som brister, säger Malin Ragnegård.

Avveckla verksamheten

Enligt beslutet ska Humana Assistans ha avvecklat sin verksamhet senast den 10 februari. Bolaget kommer dock överklaga till förvaltningsrätten och ansöka om att få fortsätta tills det är avgjort där.

Men får de inte gehör för det påverkar beslutet snart väldigt många personliga assistenter – enligt Humana rör det sig om 11 000 personer.

De flesta personliga assistenter är anställda ”så länge uppdraget varar”, vilket innebär att den anställningstrygghet som de flesta på arbetsmarknaden har inte gäller dem.

Kommunens ansvar

Malin Ragnegård förstår om många är oroliga nu, men tror att det kommer ordna sig för de flesta.  

– Det är alltid kommunen som är ytterst ansvarig. De här människorna har blivit beviljade insatser och de ska fortgå. Jag förutsätter att man också tar vara på den personal som finns i de här verksamheterna och låter dem fortsätta. Det blir också tryggast för de som är i behov av personlig assistans, säger Malin Ragnegård.

Jag förutsätter att man tar vara på den personal som finns i de här verksamheterna och låter dem fortsätta.

Malin Ragnegård

Om det inte skulle bli så uppmanar hon medlemmar att höra av sig till antingen sin lokala sektion eller Kommunal Direkt så att Kommunal kan hjälpa till och företräda medlemmarna.

Det kan också bli så att den assistansberättigade som har assistans hos Humana väljer en annan privat assistansanordnare och tar med sig sina personliga assistenter dit.