Kraftigt ökad övertid, tusentals tomma tjänster och personal som beordras in på övertid för att det saknas folk. Det är några konsekvenser av bristen på personal i äldreomsorgen, som Kommunalarbetaren kunde berätta om i förra veckan. Sju av tio kommuner har brist på personal och de kommande åren väntas läget bli ännu allvarligare, i takt med att allt fler blir äldre och behöver äldreomsorg.

Bland KA:s läsare är det många som har reagerat och delat med sig av hur personalbristen märks på deras arbetsplatser.

”Vikariebrist, då får ordinarie jobba extra pass. Många vikarier är outbildade, oerfarna och har problem med språket.” skriver en läsare.

”Känslan av att vem som helst kan jobba i äldreomsorgen. Den ena efter den andra anställs och får vikariat som inte har intresse, som inte tar ansvar, som inte tar jobbet på allvar, folk som inte kan språket ordentligt och fast anställda som är sjukskrivna ofta. Oroliga brukare och anställda som säger upp sig.” skriver en annan.

Skeptiska till teknik som lösning

I en intervju med äldreminister Anna Tenje (M) lyfte hon fram välfärdsteknik som en av lösningarna på personalkrisen. Men det imponerade inte på flera av KA:s läsare, som menar att teknik inte kan ersätta den personliga omvårdnaden och att det är mer personal som behövs.

”Vi behöver inte mer välfärdsteknik som dessutom strular mer än vad det hjälper=extra jobb för oss som tar tid från våra gamla. Vi behöver humana scheman, fler kollegor och högre lön!” skriver en läsare.

Äldreomsorg.

Personalkrisen

Så kan du agera vid personal­brist

KA reder ut

Många av läsarna lyfter också fram behovet av kraftigt höjda löner och arbetstidsförkortning för att folk ska orka jobba kvar och fler ska lockas till yrket. Och flera är inne på att gränsen är nådd.

”2023 kommer bli förändringsår! Kolleger sen många år sagt upp sig och fler på väg! Även vikarier hoppar på utbildningar där det är brist på folk som hantverksyrken! Bara gilla läget då detta har hållit på i många år med lön och arbetsmiljö inom äldreomsorgen! Arbetsgivarna får nu ta konsekvenserna!” skriver en läsare.