Snart är sommaren här och rekrytering av vikarier till äldreomsorgen pågår för fullt. I år kan det innebära att en vaccinerad personalstyrka byts ut mot en ovaccinerad. Vikarier som inte varit inne och jobbat under året är troligen vaccinerade i mindre utsträckning. 

Frågor och svar om vaccin.

Covid-19 – vaccinering

Skydd och biverkningar – det här vet vi om vaccinet

KA reder ut

KA har pratat med kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala och de stora vård- och omsorgsföretagen Humana och Attendo. Ingen av dem är särskilt oroade för att det ska innebära en ökad smittspridning.

– Vi säkerställer med gedigen introduktion, vi har tack och lov gott om skyddsutrustning och vi har erfarna medarbetare som jobbar samtidigt med de som har mindre erfarenhet. Följer man alla rutiner och riktlinjer så tänker vi att där säkerställer vi att det inte blir en smittspridning, säger Lena Liepe, hr-chef på Attendo.

Vaccinering av personal inom vård och omsorg har varit pausad i flera regioner ett tag, till förmån för vaccinering av de äldre. Men i Malmö säger kommunens coronasamordnare Pia Nilsson att de vill se till att vikarier erbjuds vaccin så fort det är möjligt.

– Vi kommer erbjuda alla våra vikarier som kommer in att kunna bli vaccinerade, så fort vi bara får tillgång till vaccin igen. Och vi har fortfarande fastanställda medarbetare som inte har blivit vaccinerade som önskar det, så vi har en liten kö, säger Pia Nilsson.

Vi kan inte kontrollera om en medarbetare är vaccinerad eller inte. Sådana kontroller kan vi inte göra vid anställning heller …

Carl Smitterberg, äldreförvaltningen i Stockholm

De andra arbetsgivarna säger också att de vill erbjuda vikarier vaccin i den mån det går. Det är dock regionerna som sköter vaccinationerna och styr över prioriteringen, men om regionen meddelar att en arbetsplats inom till exempel äldreomsorgen kan vaccinera sin personal, kan arbetsgivarna välja att inkludera vikarierna. 

– Vi har en tät dialog med smittskyddet i de regionerna där vi är verksamma och informerar om att nu kommer det in så här många vikarier, säger Anders Broberg, affärsområdeschef för äldreomsorg på Humana. 

Det är dock olika på olika håll i landet. Det kan också vara så att man som personal får boka in sin tid själv. Lena Liepe på Attendo säger att de ser till att underlätta så mycket det går för personal som vill vaccinera sig, genom att vara generösa med att bevilja ledigt eller byta arbetspass med någon.

Kan arbetsgivarna kräva att man är vaccinerad för att man ska få ett jobb? Nej, det är inte möjligt att ha det som urvalsgrund, säger samtliga arbetsgivare vi har pratat med. De flesta ställer inte ens frågan.

– Vi kan inte kontrollera om en medarbetare är vaccinerad eller inte. Sådana kontroller kan vi inte göra vid anställning heller, jag ser inte att vi har den lagliga möjligheten till det och det har varit ganska tydliga besked från personalavdelningen att sådana möjligheter inte finns, säger Carl Smitterberg, pressansvarig på äldreförvaltningen i Stockholm. 

Attendos hr-chef Lena Liepe säger att det finns olika uppfattningar om huruvida det är okej att ställa frågan eller inte och att de därför valt att vara försiktiga och inte göra det. 

Vi kan inte säga att du har tio års erfarenhet och har gått omvårdnadsprogrammet men du har inte tagit sprutan så tyvärr, vi kan inte anställa dig.

Anders Broberg, Humana

Men Humana menar att det är fritt fram att ställa frågan.

– Vi har inga legala möjligheter att kräva ett svar på om du är vaccinerad eller inte, men vi ställer frågor och pratar om det under rekrytering inför sommaren, säger Anders Broberg på Humana.

Han säger dock att det inte är något som de får använda som urvalsgrund. 

– Vi kan inte säga att du har tio års erfarenhet och har gått omvårdnadsprogrammet men du har inte tagit sprutan så tyvärr, vi kan inte anställa dig. 

Anders Broberg menar också att det är sådan brist på utbildade undersköterskor att det också av den anledningen inte går att välja bort sökande enbart för att de inte är vaccinerade. Han säger också att de fortsatt jobbar med skyddsutrustning och alla rutiner på samma sätt som innan, trots att de flesta av brukarna och personalen är vaccinerade. 

Humana anlitar också i första hand sommarvikarier som har varit inne och jobbat under året.

– De har under en längre tid kunnat sätta sig in hur vi jobbar och hur vi tänker kring skyddsutrustning och basala hygienrutiner.