Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har under tisdagen återkallat Humana Assistans AB:s tillstånd för att bedriva personlig assistans, hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Verksamheten ska enligt beslutet vara avvecklad redan den 10 februari och efter det datumet får bolaget inte längre bedriva dessa verksamheter.

Ivo grundar sitt beslut på bland annat 26 beslut från Försäkringskassan om återkrav av assistansersättning. Det gäller flera beslut där Försäkringskassan ansett att assistansersättningar betalats ut grundat på oriktiga uppgifter eller där Humana inte har fullgjort sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet.

Sammanlagt uppgår återkraven till cirka 100 miljoner kronor, enligt Ivo.

Allvarliga brister

Utöver det är det, skriver Ivo, sex kommuner som anmält Humana för bland annat återkommande brott mot arbetstidslagen och bristande insyn i assistansen. I en anmälan från till exempel Trelleborgs kommun sägs det att det funnits assistenter i bolaget som arbetar varje dag i månaden.

Det handlar också, enligt Ivo, om brister vid anställning av utländsk arbetskraft. Det bygger på uppgifter från Migrationsverket där myndigheten i några fall avslagit ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd.

Ivo skriver att man bedömer att Humana assistans inte förvaltar allmänna medel på ett betryggande och korrekt sätt samt allvarligt brister i sitt anordnar- och arbetsgivaransvar.

Humana överklagar

Humana kommer dock överklaga till förvaltningsrätten och begära så kallad inhibition, det vill säga att beslutet inte ska gälla fram till att det har avgjorts i förvaltningsrätten.

Humanas vd Johanna Rastad säger till KA att de anser att det är en väldigt skarp åtgärd som inte står i proportion till de brister som funnits. Hon säger att de inte delar Ivo:s bedömning och påpekar att flera av de återkrav från Försäkringskassan som Ivo grundar sitt beslut på är överklagade och inte har vunnit laga kraft. Hon vänder sig också mot att tala om fusk.

– Ett återkrav är inte fusk. I varje beslut om personlig assistans så föregås det av en läkarbedömning. Det är inte vårt uppdrag i grunden att bedöma det utan det är ett ansvar för Försäkringskassan, säger Johanna Rastad.

Johanna Rastad, vd för Humana.
Johanna Rastad, vd för Humana.

Ivo poängterar dock i beslutet att en assistansanordnare är skyldig att ha koll på sin verksamhet och anmäla ändrade behov. I några fall har Humana också känt till minskade behov utan att anmäla det, enligt beslutet. I merparten av fallen som beslutet grundar sig på handlar det också om brukare som överdrivit sina behov för att få ersättning de inte har rätt till och assistenter som redovisat tid som de inte har arbetat – alltså det som brukas kallas för fusk.

”En promille av vår verksamhet”

Johanna Rastad säger att det aldrig är okej att det blir fel men vill ställa det mot vilket stort bolag Humana är och att det är en tidsperiod på 15 år som har granskats.

– Ja 100 miljoner är mycket pengar men man får ställa det mot hur stora vi är. Det är en promille av vår verksamhet. Vi har 2 000 kunder och 11 000 medarbetare.

Det låter som att du säger att det är okej med lite fusk om man är ett stort företag?

– Inget fel är någonsin okej men jag tror att du får leta väldigt länge om du ska hitta någon verksamhet där det aldrig begås fel. Men alla får givetvis göra sin egen bedömning. Vi är ett bolag som funnits under lång tid och vi har en hög nöjdhet hos medarbetare och kunder.

Angående Humanas argument att bristerna rör en så liten andel av den totala verksamheten, skriver Ivo i sitt beslut att det handlar om mångmiljonbelopp, att det rör sig om felaktiga uppgifter som lämnats vid fler än bara några enstaka tillfällen och att det omfattar ”inte ett obetydligt antal assistanstagare”.

I Humanakoncernen ingår flera bolag. Det som har blivit av med tillståndet är det som heter Humana Assistans AB. Johanna Rastad säger att det är för tidigt att svara på vad som händer med personalen om beslutet består och Humana tvingas avveckla assistansverksamheten.

– Vi har inte en plan exakt för varenda individ, man får nog ha respekt för att det tar tid att prata med både medarbetare och klienter. Sen har vi även andra verksamheter i koncernen men det är för tidigt att säga något om det.