Vi har fått höra att SEN, DÅ blir läget helt ohållbart. Och då, det är om knappa tio år då de äldre, de som är 80+, är 50 procent fler. En kvarts miljon människor alltså som kan vara i behov av vård och omsorg. För att klara det skulle man behöva anställa 30 procent fler bara inom äldreomsorgen. Dagens cirka 186 000 anställda behöver bli 245 000.

Men det är inte frågan om en kommande personalkris för äldreomsorgen. Den är redan här. Och det med besked.

Krisen blir tydlig i de siffror som KA:s reportrar Helena Gunnarsson och Mira Klingberg Hjort tagit fram. Deras granskning visar bland annat att hela sju av tio kommuner har brist på personal i äldreomsorgen. Och bara i somras jobbade personalen nästan en miljon timmar övertid.

Så vad kan man göra för att både på lång och kort sikt göra jobbet mer attraktivt? När KA:s reportrar frågade den ansvariga ministern, moderaten Anna Tenje, är hon rätt svävande och menar att det ”…finns ju potential i att faktiskt jobba på ett annat sätt …”.

Mer tydligt blir det när Helena Gunnarsson och Mira Klingberg Hjort synar de förslag på lösningar som först fram i debatten.

Hur ska anställda orka lägga i en växel till?

Det som framför allt har lyfts fram och som skulle ge störst effekt på pappret – att jobba fler timmar varje vecka och vänta längre med pensionen – är också det som är mest orealistiskt. Hur ska människor som redan i dag har högst sjukskrivningstal, stressad arbetsmiljö, går i pension i snitt vid drygt 63 år och tvingas ha ohållbara scheman med dåliga möjligheter till återhämtning, hur ska de kunna lägga in en växel till?

Nu krävs det politisk vilja för att få till förändringar som gör skillnad på riktigt. Som gör att arbetsmiljön blir mänsklig. Som gör att villkoren blir rimliga. Som gör att de anställda med rätta får känna sig stolta över det otroligt viktiga arbete de gör varje dag.

Så: finns viljan, politiker?

Den pågående granskningen av personalkrisen hittar du i sin helhet här.

Vad tycker du är viktigast att göra för att förbättra arbetsmiljön och villkoren? Kanske jobbar du på ett ställe där man redan gör saker rätt? Hör gärna av dig till mig!