Personalbrist i kommunerna


Övertid i kommunerna


För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Så gjorde vi

Alla 290 kommuner fick enkäten. 237 svarade, alltså 82 procent.

En del kommuner har uppgivit kostnad för övertiden i stället för övertid i timmar. Dessa är inte med i enkätresultatet.

Vi har valt att jämföra övertiden för sommaren 2022 med 2019 eftersom 2020 och 2021 präglats så mycket av pandemin.

I enkäten ställde vi frågor om anställda i äldreomsorgen. Det kan finnas kommuner som även tagit med sjuksköterskor, administrativ personal och chefer i svaret.