Äldreminister Anna Tenje (M) verkar inte förvånad över KA:s granskning, som visar att personalbristen i äldreomsorgen i många kommuner är akut och pressar den personal som finns hårt. Innan hon blev minister i höstas var hon kommunalråd i Växjö och säger att hon känner väl till hur tufft det är för många kommuner. 

– Det här är något som vi har brottats med under en längre tid. Man behöver jobba hårt i kommunerna med att rekrytera nya människor, men framför allt för att behålla de som man redan har anställda, säger Anna Tenje. 

Arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, menar att bemanningen kommer behöva bli lägre, eftersom det inte finns tillräckligt många att anställa. Men Anna Tenje tror inte att det kommer behövas. 

– Vad SKR säger är att om man ska jobba likadant och ha samma upplägg som i dag, då kommer det inte att gå. Men det finns ju potential i att faktiskt jobba på ett annat sätt. 

Teknik ska öka tryggheten

Hon nämner bättre schemaläggning och att bli attraktiva arbetsgivare, så att fler vill gå i pension senare och jobba heltid. Men också välfärdsteknik. 

– Den kan underlätta väldigt mycket. Att vara ett komplement till våra medarbetare i vård- och omsorgen och även i viss mån underlätta arbetsmiljön. Men framför allt öka tryggheten och självständigheten för de äldre.

Personalen larmar trots det om att arbetsmiljön blir sämre. De får scheman som gör att de inte orkar jobba heltid och säger upp sig för att vara timvikarier. Vad vill du säga till dem som länge hört att arbetsgivarna ska bli bättre och ändå blir det bara sämre för dem?

– En dålig arbetsmiljö tär givetvis och gör att det är svårt att orka med. Det kan man bara beklaga. Det är ytterst viktigt att man blir bättre både när det gäller arbetsmiljön och att satsa på ett gott chefsskap.

Jag målar inte alls i så dystra färger utan jag tror att vi tillsammans kan komma ur många av de här problemen, inte minst om man tar till sig välfärdstekniken som ett komplement.

Anna Tenje (M), äldreminister

På frågan vad regeringen kan göra, svarar Anna Tenje att det är viktigt med färre riktade statsbidrag, så att kommunerna kan använda pengarna på det sätt som passar dem bäst.

SKR har länge velat ha mer generella än riktade statsbidrag, men har också kritiserat regeringen för att det bara blev sex miljarder i höstbudgeten. För att klara kostnadsökningarna utan nedskärningar hade det behövts 20 miljarder. 

Anna Tenje säger också att staten har ett ansvar för att det finns utbildningsplatser som är tillgängliga för de som vill utbilda sig. 

Vill utbilda invandrare

En stor del av personalen i äldreomsorgen har utländsk bakgrund. Regeringen vill kraftigt minska invandringen och SKR har varnat för att en sådan politik kommer att förvärra personalbristen.

Men Anna Tenje menar att det finns många arbetslösa som borde kunna rekryteras till äldreomsorgen och att det är att föredra framför att ännu fler ska komma till Sverige.

– Där finns det väldigt mycket att göra. Man behöver kombinera vård- och omsorgsutbildningen med SFI och vi är i startgroparna för att tillsätta en utredning om språkkrav, för att öka kompetensen på de som utbildas. Jag tror också att det är bra med skyddad yrkestitel för att öka attraktiviteten på yrket.

Hon nämner också att det är viktigt att renodla undersköterskornas yrkesuppgifter, så att de får jobba med det de är utbildade för. 

Flera socialchefer som KA pratat med, men även Kommunals ordförande Malin Ragnegård, menar att det behövs en diskussion om äldreomsorgens innehåll och ambitioner. Om det inte finns tillräckligt med personal och resurser kanske det måste förändras.

Anna Tenje tror också att det är en bra diskussion att ha.

– Men jag målar inte alls i så dystra färger utan jag tror att vi tillsammans kan komma ur många av de här problemen, inte minst om man tar till sig välfärdstekniken som ett komplement.