Det gick inte att få tag på vikarier i dag heller – vad ska jag göra?

SVAR: Be din chef att tala om vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras och vilka ni inte behöver göra. Arbetsgivaren är skyldig att anpassa resurserna till kraven i arbetet. Det ska finnas en lista med vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras, ibland kallas det prioriteringsordning. Du som anställd ska ha fått veta vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras om det saknas personal.

Vad gör jag om det inte finns någon prioriteringslista?

SVAR: Be ditt skyddsombud kräva att arbetsgivaren tar fram en prioriteringslista som ni kan jobba utifrån. Om det saknas skyddsombud på din arbetsplats – kontakta din sektion. Arbetsgivaren är skyldig att se till att alla anställda vet vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. Skyddsombudet kan kräva att arbetsgivaren ska undersöka arbetsmängden och vidta de åtgärder som behövs för att de anställda ska hinna med sina arbetsuppgifter.  

Undersköterskorna Anna Johansson och Eva Strand jobbar i hemtjänsten i Kalix kommun där personalbristen är så akut att arbetsgivaren hotas av böter.

Personalkrisen

Så akut är personal­krisen i äldre­omsorgen

Nyheter

Det händer varje vecka att vi får jobba med för lite personal. Kan vi anmäla det?

SVAR: Skriv tillbud de dagar ni har för lite personal. Det är viktigt att visa hur det har sett ut, inte minst om Arbetsmiljöverket sedan gör en inspektion. 

Men jag har skrivit tillbud och inget händer?

SVAR: Det finns ofta en skyddskommitté eller en samverkansgrupp mellan fack och arbetsgivare. Där ska skyddsombuden lyfta upp om det är många tillbud på en arbetsplats. Fråga ditt skyddsombud eller din sektion om det har diskuterats där och vilka åtgärder som arbetsgivaren lovat.

Och om det ändå inte blir någon förbättring?

SVAR: Då kan skyddsombudet göra en arbetsmiljöbegäran, en så kallad 6:6a enligt Arbetsmiljölagen. Om arbetsgivaren inte genomför tillräckliga åtgärder kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket, som då kan göra en inspektion på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket kan kräva av arbetsgivaren förbättrar arbetsmiljön för de anställda. Gör inte arbetsgivaren det så kan arbetsgivaren få betala vite, alltså böter.

Kan jag vägra att jobba när vi är underbemannade?

SVAR: Nej, det kan du inte. Då ska det finnas en allvarlig fara för liv och hälsa, som det står i lagen. I så fall kan skyddsombudet stoppa arbetet med ett skyddsstopp. 

Varför lägger inte facket skyddstopp när det saknas personal? 

SVAR: Det är svårt att uppfylla kravet på att det innebär en allvarlig fara för liv och hälsa. Om det läggs ett skyddsstopp så är det bara det som Arbetsmiljöverket prövar, om det är fara för liv och hälsa.

Om det är personalbrist är det bättre att göra en arbetsmiljöanmälan, en 6:6a. Det säger Kommunals ombudsman Peter Larsson.

Vad kan facket göra mer? 

SVAR: I Falun har Kommunals sektion krävt att arbetsgivaren registrerar varje gång en arbetsplats är underbemannad. Det kan vara ett sätt att samla bevis för att det behöver sättas in åtgärder. 

Facket kan också kräva att få ta del av hur mycket övertid personalen har arbetat. Det är arbetsgivaren skyldig att ha koll på. En anställd får inte jobba mer än 200 timmar övertid per år om det inte finns särskilda skäl. Det säger arbetsmiljölagen.

Källa: Kommunal