Vad betyder beslutet från förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten i Stockholm har under tisdagen fattat beslut att ge Humana Assistans inhibition. Det innebär att företaget får fortsätta bedriva sin verksamhet i väntan på att förvaltningsrättens dom.

Dock säger det inget om företaget kommer fortsätta att få ha tillstånd, det är det som ska prövas i domstol. 

Bakgrunden är att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, drog tillbaka företagets tillstånd att bedriva personlig assistans. Humana Assistans fick fram tills den 10 februari på sig att avveckla sin verksamhet, något som de överklagade till förvaltningsrätten. 

Vad betyder beslutet från Försäkringskassan om att stoppa utbetalningarna till Humana?

Några timmar efter förvaltningsrättens beslut om att ge Humana inhibition, meddelade Försäkringskassan att de stoppar alla utbetalningar av assistansersättning till Humana. Det gör de alltid när Ivo drar in ett tillstånd och det påverkas inte av förvaltningsrättens beslut om inhibition, enligt Försäkringskassans presstjänst. Beslutet om utbetalningsstopp går inte att överklaga och gäller direkt.

Assistansersättningen kommer nu att betalas ut direkt till den assistansberättigade, som fortsatt kan välja att köpa sin assistans från Humana. Då kommer Humana att fakturera den assistansberättigade för utförd assistans, skriver företaget på sin hemsida.

Men det går också att välja en annan assistansanordnare – kommunen eller privat – eller att själv vara arbetsgivare. Den som har assistans hos Humana kan logga in på Försäkringskassans hemsida och byta anordnare där.

Vad händer härnäst? 

Humana Assistans får fortsätta att bedriva personlig assistans fram tills att förvaltningsrätten i Stockholm har fattat ett slutligt beslut i målet. Det kan ta lång tid och en dom från förvaltningsrätten kan överklagas.

Men eftersom Försäkringskassan inte längre betalar ut assistansersättning direkt till Humana så kan det innebära att de förlorar kunder som inte vill ha hand om assistansersättningen själva utan i stället väljer en annan assistansanordnare.

Varför får Humana Assistans fortsätta att bedriva sin verksamhet i väntan på en dom?

Ivo:s beslut, om att företaget skulle avveckla sina verksamhet, skulle få stora konsekvenser för Humana. Det är ett stort bolag med omkring 11 000 anställda och 2 000 brukare. 

Förvaltningsrätten tycker att det är viktigt att beslutet skjuts upp i avvaktan på en slutgiltig prövning..

Det har inte heller framkommit någon information som antyder att personer, vars assistans eller stödinsatser utförs av Humana Assistans, skulle påverkas negativt av att verksamheten tillåts fortsätta i väntan på en slutlig prövning. 

Hur påverkar detta personalen?

De som jobbar hos brukare som fortsätter att köpa sin personliga assistans från Humana, trots Försäkringskassans beslut, kan troligen fortsätta att vara anställda hos Humana. Om den man jobbar hos väljer en annan assistansanordnare så brukar många få följa med till den nya anordnaren.